Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0057
2804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2805ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0707
2806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2578
2807ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6369
2808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5778
2809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5648
2810ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.6247
2811ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0469
2812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5088
2814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9803
2815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3330
2816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2818ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0494
2819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0944
2823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0773
2824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3581
2825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2147
2829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0773
2830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8186
2831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3665
2832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6620
2833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4916
2834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.7227
2835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9146
2836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5639
2839ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.4515
2840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8320
2841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5759
2842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.7452
2843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4091
2844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1835
2845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7647
2846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1534
2847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9511
2848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4110
2849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7598
2851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5287
2855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9871
2857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7897
2858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1855
2859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8750
2860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0879
2862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7280
2864ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5759
2865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0039
2868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8828
2870ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4606
2871ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1106
2872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2873ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.2030
2874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4612
2875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1954
2876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5963
2877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2878ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0738
2879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1768
2880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4539
2882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7505
2884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1239
2886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4316
2887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.0994
2888ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0550
2889ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3518
2890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7323
2891ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3151
2892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7439
2893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7144
2894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5032
2895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5004
2896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1178
2897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4519
2898ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0344
2899ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5508
2900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8060
2901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8064
2902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8847
2904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6188
2905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6415
2907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4678
2909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6362
2912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6219
2914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3241
2915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8280
2919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3714
2920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8950
2921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2185
2926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9491
2928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2930ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ15.8780
2931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2247
2933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5780
2934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7770
2936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2817
2937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9334
2938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2152
2942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3804
2943ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1273
2944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3726
2945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9158
2946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9200
2947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3556
2948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8267
2949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1798
2950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6931
2951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6876
2952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3556
2953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8361
2955ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.1979
2956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9781
2959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6193
2960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6801
2961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7642
2962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7467
2963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3984
2964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8005
2965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8442
2966ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1426
2967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3320
2970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0046
2971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1331
2972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2974ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1263
2975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7408
2976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4605
2977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8953
2978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4550
2979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8119
2980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1213
2982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6755
2984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2248
2985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0679
2987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3638
2989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8251
2991ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1649
2992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8327
2993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2994ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1800
2995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9031
2996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2999ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.4690
3000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1104