Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2602ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.8992
2603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5845
2604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6474
2605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7370
2606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5559
2608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9150
2610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3406
2611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2754
2612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0184
2615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2617ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ18.0878
2618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6044
2619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5249
2620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6762
2621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.0000
2622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2635
2623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8764
2624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5108
2625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0800
2626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5007
2627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6897
2628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6507
2629ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1856
2630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9807
2631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1000
2632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1367
2633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1932
2634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0623
2635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8958
2636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.3093
2637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2474
2638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1042
2639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0267
2645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1657
2646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5428
2650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5481
2653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4973
2655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2657ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1905
2658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1451
2659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1151
2660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6186
2662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.0997
2663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2666ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.0234
2667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2324
2668ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0683
2669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9985
2670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0837
2671ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0846
2672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3665
2673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2836
2675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2090
2678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9426
2679ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1924
2680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2977
2681ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2404
2682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0409
2683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2684ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3472
2685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5010
2686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9655
2687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8046
2691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5895
2693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7615
2695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1750
2696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1629
2698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0194
2699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7960
2700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8753
2703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1680
2705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7160
2706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3998
2707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0437
2710ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.2765
2711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4228
2712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7356
2713ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0521
2714ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2578
2715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4894
2718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4663
2720ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5592
2721ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4386
2722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4065
2724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4902
2725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8976
2726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2727ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ18.2587
2728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3207
2729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.0693
2736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1063
2737ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.9293
2738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6500
2740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3338
2742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2425
2744ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2149
2745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2747ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.7341
2748ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0194
2749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3918
2753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9807
2755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2758ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2623
2759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3392
2760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7452
2761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2790
2763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2764ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.2573
2765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3830
2767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4173
2768ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8205
2769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3230
2770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7056
2771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9764
2772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2958
2773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2030
2774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6613
2775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2645
2776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6509
2777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7086
2779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1152
2781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9238
2783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7789
2787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3228
2788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.2383
2789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7784
2791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1011
2792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0059
2794ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3645
2795ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1815
2796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2589
2797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0332
2798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0132
2799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0705
2800ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1727