Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4539
2402ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.0099
2403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0800
2406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2694
2407ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2399
2408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2140
2409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8444
2410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0887
2411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2147
2414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7974
2417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9087
2419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2420ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2417
2421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4007
2423ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.1372
2424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7598
2426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2651
2427ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.4194
2428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7364
2429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2123
2430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9083
2432ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.4571
2433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1451
2434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2435ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0471
2436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0855
2438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.9494
2439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9933
2441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0488
2443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9240
2444ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1898
2445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2446ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3978
2447ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0573
2448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3799
2451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0892
2453ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.0986
2454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2455ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0834
2456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0508
2458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1559
2459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6278
2462ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5264
2463ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.8020
2464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8026
2466ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.4473
2467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2076
2469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4790
2471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9526
2472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2171
2473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6245
2474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5334
2475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5373
2476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3116
2477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7856
2478ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4663
2479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2480ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.9224
2481ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4387
2482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8166
2484ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ18.3615
2485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9251
2486ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2053
2487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7651
2488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3629
2489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7190
2491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7789
2492ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1146
2493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6366
2494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7161
2496ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6723
2497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4769
2498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0091
2500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9321
2503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9290
2505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.6452
2506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2078
2507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9395
2508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0942
2509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2511ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2801
2512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2561
2513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2515ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.5617
2516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2518ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.2350
2519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2790
2520ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ17.8209
2521ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.9325
2522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0215
2523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2524ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.1380
2525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2621
2526ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.9816
2527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2884
2529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6127
2530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7290
2531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4004
2535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3778
2537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2539ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2331
2540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8993
2541ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2495
2542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2395
2543ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0961
2544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8732
2545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5692
2546ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.2305
2547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0515
2548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5604
2549ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0862
2550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0064
2551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9842
2552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8688
2554ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18.2351
2555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8061
2556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8008
2557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2559ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΣΙ19.2548
2560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5149
2562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8500
2564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9602
2567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8543
2570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3882
2571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7496
2573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0522
2574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8374
2575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4246
2576ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.9499
2577ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.2082
2578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6308
2580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4468
2581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4618
2583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5684
2584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7063
2585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0156
2586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3513
2587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9319
2588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1543
2589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8070
2590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7110
2591ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0261
2592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2924
2594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3870
2595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4788
2596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5715
2597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3443
2598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6579
2599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1307
2600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4035