Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2174
2202ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.1285
2203ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.2605
2204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9218
2205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4072
2206ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8240
2207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9521
2209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.2134
2211ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.1603
2212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9059
2213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4491
2214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9110
2215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1673
2216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6855
2217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3940
2219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8122
2222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8969
2223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6853
2224ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ19.0458
2225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6217
2226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1658
2228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0282
2229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2132
2230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3858
2233ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.7099
2234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3359
2235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2926
2237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2238ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ18.0382
2239ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ15.5578
2240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3445
2241ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.3742
2242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1632
2243ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.8008
2244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7737
2245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0808
2247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3835
2248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2250ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3768
2251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2252ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0881
2253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5743
2254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7866
2257ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0000
2258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1231
2261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4293
2262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0050
2265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0810
2267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0513
2268ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.8322
2269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8331
2270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0714
2271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0157
2273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1726
2274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6277
2275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9588
2276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2568
2278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3083
2279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4774
2280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0207
2282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0645
2283ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.1066
2284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8332
2287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9112
2288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2288
2290ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1148
2291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2239
2293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2460
2295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2796
2296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9392
2299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2303ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2576
2304ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5194
2305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3299
2306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7151
2308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9188
2309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2835
2310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7466
2311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3710
2312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7029
2313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2314ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.9782
2315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7291
2316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7441
2317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9095
2318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2625
2320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1566
2321ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1280
2322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7799
2329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7236
2330ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.2411
2331ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.5430
2332ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2533
2333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7434
2334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7743
2335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1409
2341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0774
2342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3324
2343ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ16.3046
2344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1780
2345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6002
2346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6546
2348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0959
2349ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.1607
2350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2352ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5871
2353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5236
2355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7243
2356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3606
2357ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0984
2358ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.8079
2359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0432
2360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8302
2361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1652
2362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2365ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2195
2366ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0969
2367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6128
2368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5373
2369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4429
2372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2712
2375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0566
2376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2107
2377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0000
2378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4664
2379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5274
2380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9381
2382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8746
2385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8257
2388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6829
2389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9936
2393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5384
2394ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2045
2395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1006
2396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.9019
2398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2674
2400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7147