Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5179
2002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3143
2003ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3203
2004ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0266
2005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1205
2006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9015
2009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2010ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3156
2011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1580
2012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2724
2013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9399
2014ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4939
2015ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3302
2016ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.2686
2017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6815
2018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5668
2021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7221
2023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9404
2024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7243
2025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9737
2026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6285
2027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0096
2029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1915
2030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1307
2031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8115
2032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2686
2033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2035ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4970
2036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0599
2037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0155
2038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6487
2039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6169
2040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2041ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3294
2042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9606
2043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7286
2045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3296
2046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0708
2047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9696
2057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0561
2058ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3630
2059ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3110
2060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5813
2061ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5650
2062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4431
2063ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.2355
2064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7836
2066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0407
2067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2068ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΑΞΙΚ14.9847
2069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2796
2071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3706
2073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5572
2076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2077ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0040
2078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2941
2079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7861
2080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0609
2081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3231
2085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8913
2086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2526
2087ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΑΞΙΚ13.8638
2088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6352
2089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6456
2091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3688
2093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3033
2094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4961
2097ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0238
2098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4985
2100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2416
2101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9884
2102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4952
2103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1990
2104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1043
2105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0381
2107ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1146
2108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1309
2111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1590
2114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8447
2115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2022
2116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7410
2117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9614
2119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9039
2120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8383
2121ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4108
2122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2123ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ19.0965
2124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4687
2125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4651
2127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3295
2128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0519
2133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6169
2134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5902
2135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7697
2137ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2415
2138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1527
2139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2140ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.0120
2141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4980
2142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7925
2144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1490
2146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5723
2147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6272
2148ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0409
2149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2812
2150ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0383
2151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8986
2154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4001
2156ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.7721
2157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5801
2158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2159ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0684
2160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1430
2162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0680
2164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0072
2166ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0233
2167ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0735
2168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9009
2171ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6886
2172ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.2230
2173ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.9372
2174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0473
2175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0069
2177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0326
2178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5186
2179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4876
2180ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5680
2181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0573
2182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1718
2185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7233
2187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5669
2189ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1044
2190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.1146
2192ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.5045
2193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0756
2195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2198ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0006
2199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4322
2200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-