Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3485
1803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7350
1804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3893
1806ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.1866
1807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8053
1809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9030
1810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7675
1812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9976
1813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1167
1815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0693
1816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1730
1817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8326
1820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1822ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.6254
1823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9449
1824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3271
1825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1827ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.8439
1828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8432
1829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3360
1831ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5827
1832ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5457
1833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6050
1834ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0118
1835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7908
1838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4353
1840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4209
1841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8259
1842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5863
1843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7576
1844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8388
1847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9330
1849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4932
1850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2099
1851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3507
1854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2240
1855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7673
1857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1859ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0410
1860ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3993
1861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2207
1863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7761
1864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2621
1868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3763
1870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6047
1872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3554
1874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1875ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.4744
1876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5596
1880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1883ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ14.8205
1884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9549
1885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1978
1890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0491
1891ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1482
1892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4608
1893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0302
1894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5823
1895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0332
1896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8784
1897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6409
1899ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4946
1900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6456
1901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1464
1902ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5605
1903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5864
1904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2801
1905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7171
1908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0994
1909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3094
1910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6621
1911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1266
1913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4461
1915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9911
1917ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2334
1918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1297
1920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8551
1921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4127
1922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9635
1923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1924ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.7589
1925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0755
1928ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6482
1929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1930ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18.5116
1931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3921
1932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3533
1934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7683
1935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2243
1936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0240
1937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.0388
1938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2385
1940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5152
1943ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.1569
1944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4402
1945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6523
1946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2549
1948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4875
1949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1950ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5365
1951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4959
1953ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.2523
1954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1777
1956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5175
1957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1959ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1525
1960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7030
1961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1963ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4179
1964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9317
1965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1966ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2025
1967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4181
1968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7328
1971ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2598
1972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9302
1976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3296
1978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1249
1980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0217
1981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9700
1982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9125
1983ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2718
1984ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ16.7886
1985ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0725
1986ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.3250
1987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9791
1989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8899
1990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6720
1991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3893
1992ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3832
1993ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6328
1994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5154
1997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-