Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7070
8ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6938
10ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0000
11ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8892
12ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6913
13ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3367
14ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.2442
15ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4300
16ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
17ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
18ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
19ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
20ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1770
21ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6090
22ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3498
23ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
24ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.5892
25ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.6463
26ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
27ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1553
28ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6487
29ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
30ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5901
31ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3378
32ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
33ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
34ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9502
35ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
36ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
37ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
38ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4239
39ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8903
40ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7442
41ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9288
42ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
43ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
44ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0802
45ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2269
46ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5340
47ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5510
48ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.2541
49ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5078
50ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5534
51ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2332
52ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4229
53ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.5768
54ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9736
55ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8216
56ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.4679
57ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7748
58ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8189
59ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0796
60ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6128
61ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8161
62ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3808
63ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2447
64ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
65ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
66ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0982
67ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0674
68ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1042
69ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9728
70ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5417
71ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
72ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.6715
73ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4451
74ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9169
75ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
76ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2993
77ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4870
78ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1184
79ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0536
80ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
81ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
82ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9723
83ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
84ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2181
85ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
86ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.4171
87ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
88ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
89ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
90ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0256
91ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
92ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
93ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7808
94ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5165
95ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1611
96ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5318
97ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
98ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6345
99ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2429
100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3042
102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4572
103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0360
104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5260
105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9337
106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5935
107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
108ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΤΥΑ17.1079
109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7673
111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9627
112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
114ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3031
115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9274
116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7186
118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6333
120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.7810
121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9051
122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4104
124ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.6239
125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4506
126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9061
128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.1241
130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0348
131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6537
132ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.3805
133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0288
135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5633
137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5818
138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6345
139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6389
141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0141
143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2599
147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9637
149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0215
150ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3020
151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0069
152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9123
153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5990
154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1017
155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8558
156ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6106
157ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0895
158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6849
159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0169
160ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0740
161ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1613
162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0271
163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4936
164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1396
165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0700
167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3002
169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3527
170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3099
171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4485
172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8422
173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3870
175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2062
178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7051
183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3580
184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5476
188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2624
191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9491
192ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8042
193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8519
194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2488
196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1660
198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0205
199ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5207
200ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.6101