Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1601Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1602Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,723
1603Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,976
1604Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,166
1605Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1606Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,132
1607Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,152
1608Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,807
1609Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1610Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,096
1611Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,657
1612Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,814
1613Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,293
1614Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1615ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,273
1616Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1617Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,178
1618ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,964
1619Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,191
1620Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,442
1621Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,053
1622Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,209
1623Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,328
1624Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,883
1625Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1626Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1627Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,562
1628Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,087
1629Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,409
1630Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1631Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,723
1632Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,036
1633Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,434
1634Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,877
1635Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1636Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,330
1637Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,016
1638Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,377
1639Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,024
1640Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,506
1641Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1642Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,040
1643Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,052
1644Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1645ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,135
1646ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,276
1647Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,513
1648Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,118
1649Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,356
1650Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1651Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1652Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1653Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1654Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1655Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1656Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1657Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1658Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,747
1659Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1660Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,826
1661ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3 έτη - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΑΞΙΚ16,513
1662ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ13,936
1663Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,248
1664Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,793
1665Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1666Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1667Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,339
1668Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,187
1669Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1670Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1671Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,489
1672Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,123
1673Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1674ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,022
1675Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,152
1676Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,593
1677Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,127
1678Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,633
1679Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,814
1680Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1681Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,062
1682Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1683Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1684ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18,007
1685Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1686Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,490
1687ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,118
1688Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1689ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,084
1690Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,509
1691Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1692Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,972
1693Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1694Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,999
1695Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,529
1696Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,349
1697Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,610
1698Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,392
1699Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,897
1700Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,785
1701Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,997
1702Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,786
1703ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,027
1704Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,504
1705Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,118
1706Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1707Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,053
1708Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1709Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1710Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,383
1711Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,161
1712Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1713Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1714Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,217
1715Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,923
1716Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,498
1717Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,487
1718Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1719Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1720Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1721Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,775
1722Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,935
1723Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,340
1724Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1725Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1726Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1727ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,817
1728Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1729Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1730Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1731Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1732Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1733Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,482
1734Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,139
1735Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,139
1736Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,034
1737Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,194
1738Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1739Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,366
1740ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,143
1741Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1742Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,087
1743Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1744Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,713
1745Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,434
1746Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1747ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,056
1748ΥΠΟΔΟΧΗ - 1 έτος - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΑΞΙΚ15,142
1749Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,101
1750Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1751Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,623
1752Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1753Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,379
1754Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,521
1755Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,678
1756Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1757Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1758Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,885
1759Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1760Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1761Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1762ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,252
1763Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,125
1764Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1765Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1766Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,125
1767Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1768Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,725
1769Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,874
1770Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,106
1771Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,651
1772Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1773Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,351
1774Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,134
1775Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,031
1776Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,382
1777Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1778ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,270
1779Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,763
1780ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,552
1781Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,534
1782Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1783Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1784Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,349
1785Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,509
1786Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1787Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,846
1788ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,854
1789Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,026
1790Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,207
1791Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,622
1792Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1793Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,234
1794Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,344
1795Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,891
1796Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1797Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,967
1798Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1799Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,459
1800Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,045