Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1401Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1402ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,034
1403Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1404Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,494
1405Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,493
1406Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,672
1407Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,097
1408Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,216
1409Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1410Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,205
1411ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17,795
1412Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1413Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,714
1414Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,306
1415Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,922
1416ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (Ελληνική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,839
1417Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1418Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,096
1419Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,883
1420Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1421Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,017
1422Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,038
1423Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,209
1424ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,201
1425Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1426Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,426
1427Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,499
1428Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1429Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,703
1430Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,585
1431Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,254
1432Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,355
1433Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,709
1434Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,443
1435ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,126
1436Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,572
1437Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,966
1438ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ15,929
1439Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,592
1440Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1441Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,112
1442Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1443Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,649
1444Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,557
1445Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,774
1446ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,019
1447Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,152
1448Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,734
1449Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,717
1450Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1451Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,194
1452Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,159
1453Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,647
1454Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1455Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1456Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,278
1457Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1458Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1459Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,005
1460Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,235
1461Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1462ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,020
1463Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,403
1464Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,811
1465Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1466Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,743
1467ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,243
1468Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1469Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1470Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1471ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,873
1472Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,921
1473Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1474Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,713
1475Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1476Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,995
1477Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,829
1478Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1479Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,578
1480Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,494
1481Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1482Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,903
1483Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,606
1484Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,626
1485Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1486Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,052
1487ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,560
1488ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ17,319
1489Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,949
1490Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,346
1491Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1492Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,408
1493Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,224
1494ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ15,908
1495Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,431
1496Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1497Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,197
1498ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,668
1499ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,044
1500Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,474
1501Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1502ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,065
1503Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1504Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,679
1505Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,986
1506ΥΠΟΔΟΧΗ – 1 έτος - ΑΞΙΚ15,972
1507Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,515
1508Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,754
1509ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3 έτη (Ελληνική Γλώσσα) - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΑΞΙΚ15,549
1510Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,131
1511Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,021
1512Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1513Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,887
1514Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,453
1515Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,240
1516Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1517Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,801
1518ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18,249
1519Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,125
1520Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,822
1521ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ19,164
1522Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,164
1523Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1524Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,073
1525ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,426
1526Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,814
1527Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1528Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1529Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,636
1530Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,335
1531ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,486
1532Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,888
1533Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,713
1534Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,230
1535Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,216
1536Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,069
1537Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1538ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,981
1539Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1540Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1541Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,961
1542Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1543Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,289
1544Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1545Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1546ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ12,401
1547Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,232
1548Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1549Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1550Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,036
1551Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,141
1552Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1553Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,665
1554Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,603
1555Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,802
1556Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,132
1557Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1558Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1559Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,473
1560ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,303
1561ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ16,899
1562Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1563Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,512
1564Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,453
1565Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,521
1566Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,112
1567Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,213
1568ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,555
1569Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,382
1570Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1571Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1572Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1573Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1574Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,725
1575Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,330
1576Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,151
1577Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,318
1578Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,334
1579ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,632
1580Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,583
1581ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,873
1582Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,496
1583Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,992
1584Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1585Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1586Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,532
1587Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,614
1588ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,088
1589Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,162
1590Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,836
1591Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,875
1592Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,791
1593ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,085
1594Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,539
1595Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,731
1596Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1597ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18,142
1598Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,335
1599ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,066
1600Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ