Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1201ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,756
1202Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1203Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,244
1204ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,097
1205Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1206Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1207Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1208Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1209ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,126
1210Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,035
1211Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1212Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,313
1213Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,344
1214Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,447
1215Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1216Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,939
1217Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,702
1218Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,581
1219Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,920
1220Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1221ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,107
1222Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,469
1223Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,165
1224Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,004
1225Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1226Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1227Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,140
1228Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1229Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1230Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,053
1231Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,036
1232Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,138
1233Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1234Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,177
1235Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1236Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1237Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,478
1238Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,411
1239ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ17,017
1240Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,804
1241Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1242Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1243Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,590
1244Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,850
1245Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,478
1246Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,859
1247Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,195
1248ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ12,998
1249ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ16,273
1250Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1251Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,179
1252Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,118
1253Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,115
1254Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,528
1255ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,422
1256Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1257Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,826
1258Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1259Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1260Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1261Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,599
1262ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,407
1263Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1264Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,852
1265ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,069
1266Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,623
1267Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1268Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,001
1269Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1270Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,940
1271Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,337
1272Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1273Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,882
1274Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,973
1275Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1276Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1277Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,612
1278ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,193
1279Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1280Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,278
1281Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,020
1282Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,179
1283Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,266
1284Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,578
1285Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,197
1286ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,412
1287Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,883
1288Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1289ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ12,425
1290Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1291ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,098
1292ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,153
1293Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,361
1294Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,749
1295Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1296Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1297Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,128
1298Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,552
1299Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,154
1300Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1301ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,227
1302Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,937
1303ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,524
1304Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,299
1305Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,900
1306Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1307Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1308Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,754
1309Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,577
1310Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,807
1311Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1312Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1313Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,577
1314Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,119
1315Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,566
1316Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1317Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,404
1318Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,003
1319Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,592
1320Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1321Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1322Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,413
1323Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,358
1324Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1325Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,678
1326Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,741
1327Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1328ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (Ελληνική γλώσσα) - ΑΞΙΚ18,797
1329Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,449
1330Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1331Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,922
1332Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,281
1333Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,417
1334ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ19,012
1335Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1336Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,520
1337Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,367
1338Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,200
1339Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,246
1340ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,030
1341Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,851
1342Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,544
1343Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1344Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,035
1345Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,396
1346Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,700
1347Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,300
1348Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,319
1349Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,588
1350Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,027
1351Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,123
1352ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,248
1353Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,167
1354Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,615
1355Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,716
1356Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,618
1357Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,478
1358Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,176
1359Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,879
1360Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1361Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1362Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,994
1363Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,925
1364Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,872
1365Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,862
1366Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1367Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,648
1368Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1369Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,042
1370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,226
1371Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,919
1372ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,282
1373Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1374ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική Γλώσσα) - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΑΞΙΚ15,455
1375Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,807
1376Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,469
1377Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1378Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,057
1379Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,857
1380Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1381Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1382ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,197
1383Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1384Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,012
1385Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,289
1386Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,736
1387Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,817
1388Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1389Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,698
1390Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,837
1391Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1392Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,759
1393Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,168
1394Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1395ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΑΤΙ10,750
1396ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,224
1397Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,209
1398Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,558
1399Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1400Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,821