Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1001Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1002Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1003Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1004Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,180
1005Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1006Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,807
1007Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,123
1008Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,070
1009Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1010Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,417
1011ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,277
1012Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,717
1013Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,928
1014Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,055
1015Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,043
1016ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,075
1017Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,712
1018Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,473
1019Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,664
1020ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,211
1021Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,222
1022Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,624
1023Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,430
1024Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1025Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,158
1026ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,426
1027Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1028Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1029Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1030ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,284
1031Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,624
1032Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,989
1033Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,267
1034Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,420
1035Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,118
1036Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1037ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ13,717
1038Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,198
1039Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,038
1040Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,025
1041Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1042Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1043Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,187
1044ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,083
1045ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,027
1046ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,386
1047Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,203
1048Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,972
1049Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,070
1050Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,539
1051ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,075
1052ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,876
1053Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,652
1054Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1055Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1056Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,115
1057Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,389
1058Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,914
1059Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,544
1060Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,728
1061ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,146
1062Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1063Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1064Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,766
1065ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,171
1066ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,228
1067Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,126
1068ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ17,595
1069Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1070Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,753
1071ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,133
1072Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,233
1073ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,078
1074Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,786
1075Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,534
1076Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,237
1077Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1078Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1079Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,397
1080ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,155
1081Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,184
1082Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1083Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1084Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1085Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,255
1086Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,250
1087ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,061
1088ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,507
1089Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,651
1090Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1091Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,378
1092Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,444
1093Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,200
1094Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,127
1095Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,896
1096Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,440
1097Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,806
1098ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,203
1099Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,998
1100Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1101ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,741
1102Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,599
1103Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1104ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,307
1105Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1106Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,730
1107ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,048
1108Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,596
1109Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1110Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,069
1111ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,090
1112Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,997
1113Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1114Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1115Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,970
1116Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1117ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,603
1118Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,466
1119Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,211
1120ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,053
1121Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1122Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,688
1123Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,534
1124Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,528
1125Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,749
1126Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,545
1127Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,052
1128Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,946
1129Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1130Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,833
1131Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,837
1132Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,631
1133ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,901
1134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,663
1135Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,996
1136Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,770
1137Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,242
1138Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1139Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,226
1140Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,012
1141Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,503
1142Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1143Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1144Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,127
1145Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,034
1146Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,921
1147ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,071
1148ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ12,755
1149ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,835
1150Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1151Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,171
1152Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,412
1153Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,198
1154Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,649
1155Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1156ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,223
1157ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,080
1158Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1159Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1160Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1161Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1162Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,275
1163ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,373
1164Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1165ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,012
1166ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,306
1167Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,292
1168Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,638
1169Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,183
1170ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,143
1171ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,382
1172Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1173ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,507
1174Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1175Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,189
1176Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1177Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,168
1178Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,378
1179Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1180Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,136
1181ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,002
1182ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,800
1183Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1184Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,021
1185Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1186Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,655
1187Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1188Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1189Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,090
1190ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ14,190
1191Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,991
1192Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,794
1193Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,590
1194ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,083
1195Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,970
1196ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,403
1197Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,018
1198Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1199Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,703
1200Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ