Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
801Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
802Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,545
803ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,306
804Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
805ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,438
806Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,482
807ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ15,131
808Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,300
809Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,050
810Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,086
811Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,507
812Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,117
813Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,100
814Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,976
815Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,524
816Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,325
817Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,510
818Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,789
819Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,318
820ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,148
821ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,438
822Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
823Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,839
824Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,621
825Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
826Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,589
827Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,893
828Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,837
829ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,197
830Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,584
831Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,225
832Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
833Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,804
834Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,938
835Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,786
836ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,176
837Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,814
838Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,452
839ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ16,879
840ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,154
841Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,873
842Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
843Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
844Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,855
845Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,806
846Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,472
847Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
848Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,304
849Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
850Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,107
851Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,191
852Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,994
853Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,066
854Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,002
855Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,524
856Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,681
857Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,150
858Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,670
859Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,045
860Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
861Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
862ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,676
863Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,897
864Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
865Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,746
866Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,663
867ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,112
868Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
869Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,999
870ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,755
871Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,143
872Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,667
873Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,632
874Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
875ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,415
876ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,335
877Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
878Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,641
879Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,412
880Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
881ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,137
882Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
883Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
884Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,837
885Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
886Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,945
887Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,166
888Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
889Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
890ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,018
891Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
892Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,474
893Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
894Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
895Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,092
896Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,743
897Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
898Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,146
899Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,134
900Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
901Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,191
902ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,126
903Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,440
904Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,136
905Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,948
906Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
907Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,527
908ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,658
909Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
910Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,056
911Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,203
912Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
913Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
914Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
915Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,979
916Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,088
917Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,768
918Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,903
919Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,932
920Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,031
921Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,211
922ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ12,852
923Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,746
924Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,523
925Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
926Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
927Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,127
928Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,116
929Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,910
930Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,315
931Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,262
932Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
933Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
934Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
935Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,491
936Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,905
937Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
938Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,612
939ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,196
940Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
941Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,566
942Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,515
943Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
944Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,916
945Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,209
946Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
947Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
948Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,074
949Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
950Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
951Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,521
952Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,368
953Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
954Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
955Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,341
956Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
957Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
958Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,695
959Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
960Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,959
961Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
962Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,854
963Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,002
964Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,551
965Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,903
966Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,880
967Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,435
968Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,361
969Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,786
970Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,190
971Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,825
972Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,530
973Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,298
974Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
975Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
976Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,087
977Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
978Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,620
979Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,313
980Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
981Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
982Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,615
983Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
984Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,898
985Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,577
986Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
987Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
988Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,882
989Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,203
990ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,894
991Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,369
992ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,042
993Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,020
994Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,744
995Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,467
996Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,947
997Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,268
998Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,356
999Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1000Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,151