Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
9601Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9602Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9603Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,035
9604Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9605Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,808
9606Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,403
9607Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,642
9608Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,014
9609Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9610Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9611Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,583
9612Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,401
9613Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,138
9614Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,060
9615Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,178
9616Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,938
9617ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,364
9618Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9619Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,302
9620Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,713
9621Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,068
9622ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,018
9623Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,269
9624Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,165
9625ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,290
9626ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,284
9627Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,417
9628Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,722
9629Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9630Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9631ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,018
9632Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,564
9633Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,652
9634Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,055
9635Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9636Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,900
9637Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,789
9638Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,666
9639Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,491
9640Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,109
9641ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,375
9642Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9643Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,943
9644Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,217
9645Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,046
9646Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9647Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,063
9648Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9649ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,205
9650Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,182
9651Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,056
9652Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9653Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9654Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,621
9655ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,094
9656Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9657ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,044
9658ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,312
9659Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,981
9660Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9661Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,726
9662Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9663Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9664Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,169
9665ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,125
9666Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9667Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,061
9668ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ12,212
9669ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,345
9670Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9671Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9672Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,185
9673Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,129
9674ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ8,000
9675Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9676Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9677Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9678Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9679Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,156
9680ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,135
9681Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,808
9682Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,132
9683Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,798
9684Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,939
9685Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9686Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,596
9687ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,568
9688Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,392
9689Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9690ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,567
9691Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,058
9692Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,293
9693Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9694Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9695Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9696Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,806
9697Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9698Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9699Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,031
9700Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9701Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9702Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,637
9703ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ18,155
9704Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,515
9705Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9706Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,951
9707ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,961
9708Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,283
9709Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,731
9710Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9711Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,010
9712Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9713Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,067
9714Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,094
9715Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,789
9716Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,021
9717Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,103
9718ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,754
9719Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9720Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,128
9721Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,495
9722Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9723Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9724Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9725Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9726Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,473
9727Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,738
9728ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,124
9729Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,451
9730Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9731Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,458
9732ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,681
9733Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9734Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,106
9735Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9736ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,022
9737Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9738ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,143
9739Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9740Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,706
9741Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,827
9742Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,217
9743Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,901
9744Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9745ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17,981
9746ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,221
9747Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9748Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,392
9749Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,953
9750Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,177
9751Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9752Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,944
9753Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,696
9754Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,080
9755Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9756ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,041
9757ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,650
9758Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,869
9759Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,968
9760Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9761Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9762Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9763Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9764Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,996
9765Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9766Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9767Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,688
9768Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,841
9769Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,343
9770Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,366
9771Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,092
9772Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9773Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,363
9774Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9775Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,683
9776Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,745
9777Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,295
9778Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,841
9779ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,052
9780Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,125
9781ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,029
9782ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18,233
9783Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,147
9784ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,269
9785Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9786Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9787Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,761
9788ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,377
9789ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ17,540
9790Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,420
9791Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9792Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,021
9793Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9794Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,315
9795Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,877
9796Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,782
9797ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,176
9798Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9799Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,499
9800Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,431