Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
9401Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9402Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9403Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9404Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,359
9405Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,058
9406Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,767
9407Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,923
9408Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,149
9409Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,785
9410Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,162
9411Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9412Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,446
9413Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,149
9414Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,309
9415Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,828
9416Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,481
9417Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,856
9418Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9419Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,752
9420Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9421Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,583
9422ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17,579
9423ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,113
9424Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,143
9425Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,421
9426Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,358
9427Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,104
9428Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,842
9429ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,356
9430Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9431Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9432Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9433Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9434Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9435Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,187
9436ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,224
9437Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9438Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9439Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9440Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,039
9441Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,315
9442Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,104
9443Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,938
9444Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,986
9445Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,495
9446Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9447Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,131
9448ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (Ελληνική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,142
9449ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,210
9450Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9451Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9452Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,068
9453Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,420
9454Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9455Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9456Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9457Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9458Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,038
9459Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9460Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,583
9461Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9462Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9463Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,048
9464Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,700
9465Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,040
9466Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,154
9467Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9468Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,574
9469Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,552
9470Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,321
9471Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,060
9472Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,489
9473Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,802
9474ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ16,831
9475Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,056
9476ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,467
9477Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,003
9478Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,558
9479Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,896
9480ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,993
9481Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,000
9482Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9483Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,637
9484Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9485Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9486ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,708
9487Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,783
9488ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,171
9489Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9490Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,558
9491Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,015
9492Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,209
9493Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,109
9494Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,318
9495Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,893
9496Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,337
9497Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,561
9498Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,620
9499Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,220
9500ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,344
9501Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,349
9502Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,193
9503ΥΠΟΔΟΧΗ 1 έτος - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΑΞΙΚ11,842
9504ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,486
9505Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,517
9506ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,018
9507Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,906
9508Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,086
9509Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9510Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,766
9511Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,243
9512Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,566
9513Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9514Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,250
9515Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,014
9516Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9517Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9518Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,962
9519Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9520ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,063
9521Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9522Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,947
9523Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9524Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,590
9525Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,342
9526Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9527Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,575
9528Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,637
9529Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,391
9530Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,668
9531Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,271
9532Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,140
9533Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,802
9534ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,173
9535Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,819
9536ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,914
9537Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,164
9538Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,866
9539Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,353
9540Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9541Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9542Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,676
9543Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9544Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,729
9545ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (Ελληνική γλώσσα) - ΑΞΙΚ18,431
9546Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,019
9547Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,190
9548Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,574
9549Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9550Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,348
9551ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,986
9552Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,251
9553Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9554ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18,751
9555Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,578
9556Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,742
9557Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9558Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9559Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,475
9560Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,455
9561Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,600
9562ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,297
9563Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,050
9564Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,475
9565ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,274
9566Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,901
9567ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,098
9568ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,004
9569Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,139
9570Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,292
9571Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9572Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,658
9573Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9574Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,803
9575Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9576ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ14,899
9577Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9578ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,002
9579ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,085
9580Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,294
9581Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,036
9582Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,433
9583Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9584Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,392
9585Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9586Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,195
9587ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,095
9588Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,562
9589Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,116
9590Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,464
9591Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,449
9592Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,843
9593Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9594Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9595Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,568
9596Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9597Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9598ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΣΝΔ18,403
9599Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,326
9600Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,872