Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
9201Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9202Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,299
9203Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9204Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9205Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9206ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,215
9207Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,512
9208Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9209Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,809
9210Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,415
9211Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9212Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,724
9213Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,034
9214Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,688
9215Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,791
9216Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,890
9217Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,075
9218Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,853
9219Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,318
9220Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,338
9221Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,104
9222Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9223Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,342
9224ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,100
9225Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,533
9226Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,738
9227Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,201
9228Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9229ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,320
9230ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΣΙ19,470
9231ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,309
9232Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,070
9233Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,200
9234Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,754
9235Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,389
9236Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9237Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9238ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18,676
9239Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,087
9240Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9241Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9242Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,760
9243Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9244Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9245Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,090
9246Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,358
9247Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,605
9248Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,169
9249Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,895
9250Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,725
9251Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9252Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9253Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,339
9254Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,846
9255Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,412
9256Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,770
9257Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,877
9258Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,178
9259Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,625
9260Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9261ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,261
9262Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,342
9263Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9264Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9265Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9266ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,252
9267Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,518
9268Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9269Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9270Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,504
9271ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,933
9272Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9273Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9274Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,905
9275Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,712
9276Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,264
9277Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9278Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9279Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,091
9280Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,202
9281Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,929
9282ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ17,718
9283Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,923
9284Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,082
9285Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,056
9286ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,158
9287Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9288Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,402
9289Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,906
9290Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,942
9291Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,704
9292Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,597
9293Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9294Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,005
9295Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9296ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,288
9297Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9298ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (Ελληνική γλώσσα) - ΑΞΙΚ19,012
9299Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,801
9300Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,803
9301ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,023
9302Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9303Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,473
9304ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ14,243
9305Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,886
9306Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,242
9307Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9308Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,329
9309Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,718
9310Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9311ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,254
9312ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,836
9313Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,068
9314Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,172
9315Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,652
9316Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9317Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,298
9318Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,230
9319ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,059
9320Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,325
9321Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,716
9322Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,178
9323Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,157
9324ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,180
9325ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,333
9326ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ16,849
9327Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9328Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,177
9329ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,509
9330Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9331Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9332Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,110
9333Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9334Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,383
9335Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,458
9336Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,607
9337Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9338Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9339Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,700
9340Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,223
9341Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,914
9342Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,323
9343Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,799
9344Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,175
9345Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,103
9346Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,403
9347ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,208
9348Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,037
9349Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,005
9350Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,227
9351Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9352Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,255
9353Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,172
9354Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,630
9355ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,163
9356ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,031
9357Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,995
9358Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,965
9359Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,055
9360Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,185
9361Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,124
9362Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,182
9363Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,298
9364Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,607
9365Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,603
9366Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,298
9367Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,516
9368ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,038
9369Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,105
9370Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9371ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,207
9372ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,603
9373Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,727
9374Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,043
9375Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9376Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,321
9377Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,288
9378ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,023
9379ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,142
9380Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9381Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9382Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,297
9383Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,349
9384Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,287
9385Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9386Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,071
9387ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,018
9388Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9389Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,040
9390Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,781
9391Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9392Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,912
9393Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,243
9394Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,011
9395Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9396Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,141
9397Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,660
9398Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,567
9399Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,146
9400Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ