Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
9001ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,182
9002ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,146
9003Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,467
9004Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,055
9005Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9006Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9007Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,938
9008ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18,131
9009ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,327
9010Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9011ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,295
9012Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,321
9013ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,364
9014Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,813
9015Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9016Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,219
9017Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,615
9018Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9019ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,096
9020Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9021Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,129
9022Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,047
9023ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ9,901
9024Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9025ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,326
9026Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,343
9027Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,052
9028ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,605
9029Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9030Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9031ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,319
9032Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,958
9033Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,339
9034Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,278
9035Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,220
9036Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,860
9037Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,774
9038Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,782
9039Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,476
9040Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9041ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING) – 1 έτος - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΑΞΙΚ14,289
9042ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,273
9043Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,345
9044Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9045Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,631
9046ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,937
9047Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,193
9048Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,964
9049ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,120
9050Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,052
9051Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,515
9052Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9053Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,764
9054ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,603
9055Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,172
9056Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,256
9057Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9058Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,523
9059Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,029
9060Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9061Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,065
9062Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,323
9063Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,228
9064ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,058
9065Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,323
9066Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,103
9067Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9068Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9069ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,464
9070Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,538
9071Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,215
9072Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9073Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9074ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,355
9075Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,605
9076Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,689
9077Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,200
9078Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,888
9079Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9080Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,010
9081ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,743
9082Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,854
9083Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,615
9084Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,833
9085Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,010
9086Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,355
9087Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,886
9088Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,270
9089Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9090ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING) – 1 έτος - ΑΞΙΚ16,402
9091Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9092Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,916
9093Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,438
9094Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,540
9095Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,519
9096Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,900
9097ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,821
9098Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9099Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,489
9100Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,282
9101Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,676
9102ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,310
9103ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,278
9104ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,379
9105ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,047
9106ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,062
9107Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,452
9108ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,485
9109Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,294
9110ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,337
9111Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,267
9112ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,118
9113ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,115
9114Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9115Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,873
9116ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,113
9117Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9118ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,362
9119Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,408
9120ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,287
9121Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,805
9122Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,232
9123Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9124Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9125Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,600
9126Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,392
9127ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,023
9128Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,151
9129Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,481
9130Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,777
9131Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,548
9132ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,068
9133Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9134Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,577
9135Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,056
9136ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ17,315
9137Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9138Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,226
9139Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,078
9140ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,160
9141Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,575
9142ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,120
9143Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9144Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,419
9145Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9146Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,473
9147ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,127
9148Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,028
9149Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,114
9150Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9151Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9152Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,010
9153Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,657
9154ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,269
9155Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9156Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,480
9157Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,656
9158ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ14,980
9159Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9160ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική Γλώσσα) - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΑΞΙΚ15,542
9161ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,234
9162Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,185
9163ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,610
9164Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,382
9165Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,119
9166Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,530
9167Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,297
9168Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9169Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,469
9170Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,123
9171Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9172ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17,938
9173ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,028
9174Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9175Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,916
9176Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9177Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9178Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9179Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,761
9180Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,887
9181Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,123
9182ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ20,000
9183Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9184Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9185Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,980
9186Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,764
9187ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,977
9188ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,282
9189Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9190Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,482
9191Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9192Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9193Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,579
9194Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
9195Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,373
9196Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,989
9197Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,505
9198ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,133
9199Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,013
9200Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,159