Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8801Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,435
8802ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,295
8803Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,327
8804Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,299
8805Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,574
8806Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,356
8807Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,729
8808Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8809Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,557
8810ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,149
8811Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,000
8812Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8813Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,957
8814Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,065
8815Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8816Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,848
8817Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,787
8818Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,786
8819Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,115
8820Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8821Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,807
8822Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,414
8823Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,351
8824Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,856
8825Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8826ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,500
8827Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,641
8828Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8829Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,231
8830Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,081
8831ΥΠΟΔΟΧΗ – 1 έτος - ΑΞΙΚ16,727
8832ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ10,486
8833Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8834Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,693
8835Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,651
8836Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8837Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,927
8838Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,666
8839Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8840Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,524
8841Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,844
8842Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,673
8843Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,424
8844Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,505
8845Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,500
8846Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,231
8847Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8848Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,193
8849Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8850Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,942
8851Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,484
8852ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,086
8853Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,838
8854ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,048
8855Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,244
8856Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8857Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,143
8858Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,479
8859Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,176
8860ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,133
8861Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8862Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8863Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,391
8864Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8865Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,434
8866Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8867ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,176
8868Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,775
8869ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,008
8870ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,286
8871ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,023
8872Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,955
8873Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,426
8874Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,276
8875Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8876Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8877Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8878Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,177
8879Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,252
8880Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,022
8881ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ13,707
8882Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,539
8883Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8884ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (Ελληνική γλώσσα) - ΑΞΙΚ19,138
8885Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,118
8886ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,072
8887Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8888Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,551
8889Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,937
8890Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8891Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,844
8892Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8893Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,623
8894Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8895Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8896Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,071
8897Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,204
8898Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,101
8899Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8900Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,095
8901Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,941
8902Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8903Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,100
8904Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,546
8905ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,658
8906Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,436
8907Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,962
8908ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,592
8909Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8910Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8911Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,172
8912Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8913Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,505
8914ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,242
8915Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,432
8916Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,721
8917Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8918ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (Ελληνική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,840
8919Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,403
8920ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,085
8921Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,180
8922Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,201
8923Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,277
8924ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,089
8925ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ16,909
8926Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,957
8927ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,003
8928Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,421
8929Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,637
8930Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,562
8931ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,237
8932Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8933ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ17,065
8934Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,869
8935Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8936Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8937Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,910
8938ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,122
8939ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,287
8940Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,046
8941Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,272
8942Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,735
8943ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,215
8944Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,301
8945ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,069
8946Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8947Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,611
8948Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,606
8949ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,185
8950Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,843
8951Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,925
8952Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8953ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ13,271
8954Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,628
8955Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,519
8956Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,723
8957Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,729
8958ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,247
8959Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8960Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,157
8961Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8962ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17,598
8963Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,834
8964Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8965Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8966Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,390
8967Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,585
8968Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,618
8969ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,089
8970Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,309
8971Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,261
8972Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8973Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,904
8974Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8975Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8976Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,643
8977ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,175
8978Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8979Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8980Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,554
8981Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,135
8982Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8983Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8984Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,106
8985Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8986Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8987Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,173
8988Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8989Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,127
8990Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,987
8991Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,409
8992Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,295
8993Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,471
8994Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,549
8995Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8996Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,620
8997Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,227
8998Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8999ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18,086
9000Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,935