Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8601Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8602ΥΠΟΔΟΧΗ – 1 έτος - ΑΞΙΚ17,001
8603ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,093
8604Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,124
8605ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,470
8606Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8607Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,995
8608ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,261
8609Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,578
8610ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,385
8611Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8612Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8613Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8614Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,540
8615Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,471
8616ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,122
8617Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,739
8618Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,985
8619ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,815
8620Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,213
8621Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,244
8622Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8623Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8624Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,795
8625Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8626ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,684
8627Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,924
8628Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8629Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8630Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8631Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8632Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,310
8633Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,705
8634Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,034
8635Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8636Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,808
8637Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8638Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8639Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8640Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,738
8641ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ17,322
8642Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,681
8643Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,828
8644Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8645Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,823
8646Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,036
8647Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,430
8648ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,018
8649ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,071
8650Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,657
8651Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,713
8652Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,302
8653Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,706
8654Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,100
8655Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,319
8656Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,163
8657Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,024
8658ΥΠΟΔΟΧΗ – 1 έτος - ΑΞΙΚ16,048
8659Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,946
8660Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,217
8661Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8662Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8663Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,351
8664ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,495
8665Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,679
8666ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,574
8667Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8668Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,366
8669Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,013
8670Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,597
8671Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,293
8672ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,062
8673Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,061
8674ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,990
8675Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8676ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,368
8677Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8678Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8679Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,444
8680Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,176
8681Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,806
8682Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,599
8683Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,993
8684ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ12,114
8685Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,878
8686Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8687ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,220
8688Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8689Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,605
8690Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,315
8691Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,677
8692Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,875
8693Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8694Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,806
8695Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,043
8696Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,165
8697Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,113
8698Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,863
8699ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ19,011
8700Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,901
8701Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8702Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,917
8703Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8704Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,758
8705Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8706Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,306
8707Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,006
8708Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8709Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,885
8710Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,447
8711Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8712Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,516
8713Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,093
8714Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,797
8715Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,349
8716Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8717ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,921
8718Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8719ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,226
8720Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,991
8721Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,873
8722Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,570
8723Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,421
8724ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,055
8725Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,974
8726Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8727Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,553
8728Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8729Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,515
8730ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,090
8731Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,587
8732Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8733Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,550
8734Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,979
8735ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,442
8736ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ18,119
8737Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,017
8738Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,388
8739Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8740Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,788
8741Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,291
8742Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8743Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8744ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,351
8745ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,389
8746Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8747Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,364
8748Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,031
8749Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,580
8750ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,006
8751Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,012
8752Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8753Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8754Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,023
8755Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,946
8756Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8757Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,369
8758Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,375
8759Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,612
8760Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8761ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,115
8762Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8763ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,048
8764ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,749
8765Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8766ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,292
8767Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8768Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,315
8769ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ18,215
8770Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,873
8771Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,607
8772Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8773Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,279
8774Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8775Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,131
8776Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8777Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,749
8778Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8779Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,087
8780Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,393
8781Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8782Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,734
8783Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8784Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8785Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,658
8786Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,189
8787Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,220
8788Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,380
8789Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8790Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8791Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,372
8792Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,160
8793Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,986
8794Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,623
8795Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,284
8796Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8797Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,368
8798ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,150
8799Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,469
8800ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING) – 1 έτος - ΑΞΙΚ15,951