Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8401ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING) – 1 έτος - ΑΞΙΚ15,500
8402Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,415
8403Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8404Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8405Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,403
8406Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8407Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8408ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ9,571
8409Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8410Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,397
8411ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,127
8412Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8413ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,066
8414Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8415ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,072
8416Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8417ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,273
8418Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,619
8419Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,836
8420Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,723
8421Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,901
8422Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,374
8423Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,226
8424Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8425Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8426Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8427Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,436
8428Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,302
8429ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,228
8430Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,016
8431ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,702
8432Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8433Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,935
8434Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8435Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,626
8436Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,075
8437Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,826
8438Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,043
8439Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,563
8440Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,184
8441Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,914
8442Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,767
8443Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,857
8444Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,691
8445Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,798
8446Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8447Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8448ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ15,512
8449Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8450Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8451Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,398
8452Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,832
8453ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΣΝΔ19,076
8454Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,026
8455Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8456Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8457ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,423
8458Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,411
8459Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8460Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,976
8461Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8462ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΜΥΣΞ18,651
8463Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,478
8464Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8465ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,452
8466Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,542
8467Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8468Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,372
8469Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,833
8470Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,112
8471Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,999
8472Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,215
8473Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8474Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,298
8475Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,029
8476Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,974
8477Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8478Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,471
8479Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8480Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,976
8481Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8482Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8483ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,344
8484Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,902
8485Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8486Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8487ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,041
8488Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,662
8489Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8490ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,096
8491Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,899
8492Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8493Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,775
8494Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,230
8495Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,337
8496Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8497Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,443
8498Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,831
8499Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,021
8500Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,747
8501Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,711
8502Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,119
8503Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,895
8504ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,235
8505Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8506Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,704
8507Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8508Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8509Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8510Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8511Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,401
8512Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,454
8513Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,034
8514Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,493
8515Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,555
8516Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,399
8517Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8518Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8519Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,572
8520Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,946
8521Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,061
8522Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,568
8523Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,867
8524Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8525Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8526Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,437
8527Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,633
8528Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8529Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,295
8530Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,434
8531Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,997
8532Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,495
8533Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,740
8534ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,126
8535Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,647
8536Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,174
8537Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,283
8538Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,599
8539Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,646
8540ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,072
8541ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,003
8542Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8543Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8544Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,264
8545Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,834
8546Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,261
8547Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,063
8548Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,325
8549Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8550Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,275
8551ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,011
8552Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,746
8553Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8554Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,244
8555Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,554
8556Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,846
8557Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8558ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,140
8559Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,370
8560Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8561Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8562Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,059
8563Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,628
8564Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,807
8565Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,311
8566Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,832
8567Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,034
8568Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8569Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8570Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,281
8571Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,553
8572Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8573Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8574Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,116
8575Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8576ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,574
8577Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8578Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8579Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8580Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8581Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8582ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,657
8583Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8584Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8585Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,954
8586ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,160
8587Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,825
8588ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,851
8589Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8590Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,526
8591Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,744
8592ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18,583
8593Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8594Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,079
8595Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,877
8596Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,997
8597Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8598Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,311
8599Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8600Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,141