Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8201Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,967
8202ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ10,220
8203Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8204Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8205Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,707
8206ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,106
8207Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,542
8208Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,228
8209Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8210Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,090
8211Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8212Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,160
8213Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,105
8214Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,146
8215Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,807
8216Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,975
8217ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,198
8218Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8219Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,499
8220Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,795
8221Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,205
8222Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8223Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,172
8224ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,475
8225ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,649
8226Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8227ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,668
8228Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,491
8229Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,307
8230Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,046
8231Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,058
8232Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8233ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17,875
8234Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,566
8235Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8236Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8237Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,370
8238Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,948
8239Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,147
8240Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,883
8241Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,759
8242Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,286
8243Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,640
8244ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,291
8245Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,229
8246Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8247Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,390
8248ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,069
8249Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,283
8250ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,257
8251Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,222
8252Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,578
8253Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8254Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,800
8255Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8256Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,037
8257Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,372
8258Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,148
8259Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,737
8260Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,286
8261Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,009
8262Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,281
8263Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8264Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,565
8265Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8266Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,704
8267Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,345
8268Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8269Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8270Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8271Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,429
8272ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,049
8273Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,777
8274Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,917
8275Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8276Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,188
8277Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8278Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,284
8279Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,695
8280Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8281ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,011
8282Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8283Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8284Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,365
8285ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,009
8286Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8287ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,764
8288Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8289Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,163
8290Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,527
8291ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ16,904
8292ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,909
8293Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8294Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8295Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8296ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,390
8297Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,879
8298Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,853
8299ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,052
8300Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,756
8301Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,163
8302Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,814
8303ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,239
8304Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8305Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,436
8306Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,921
8307Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,064
8308ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,420
8309Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,793
8310Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,331
8311ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ9,674
8312Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,285
8313Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,188
8314Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,766
8315Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,442
8316Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8317Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,443
8318Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,118
8319ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,261
8320ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,577
8321Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8322Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8323Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8324Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,637
8325Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8326Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,599
8327ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,684
8328ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,524
8329Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8330Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,594
8331Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8332Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,321
8333Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,459
8334ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,635
8335Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8336Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,576
8337Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,635
8338Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8339ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,610
8340Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8341Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8342Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,589
8343Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,734
8344ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ15,078
8345ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ17,158
8346Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,523
8347ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,122
8348Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8349ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ19,096
8350Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,460
8351ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3 έτη - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΑΞΙΚ15,871
8352Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,110
8353Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,473
8354Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,258
8355Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,410
8356Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8357Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,790
8358Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,389
8359Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,414
8360Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,707
8361Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8362ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ17,727
8363Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,766
8364Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,143
8365Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,841
8366ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,187
8367Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,883
8368Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,022
8369Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8370Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,422
8371Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,242
8372Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,866
8373Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,843
8374Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,257
8375Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,066
8376Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,622
8377ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,242
8378ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,037
8379Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,162
8380Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8381ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,244
8382Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,646
8383Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,559
8384Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,708
8385Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8386Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8387Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8388Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8389Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,650
8390Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8391ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,096
8392Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,802
8393Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,266
8394Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,149
8395Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8396Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8397ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,196
8398Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8399Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8400ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,471