Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8001Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,737
8002Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8003ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,737
8004Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8005Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,414
8006Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8007Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,032
8008ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,331
8009Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,147
8010Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,620
8011Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,817
8012Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,728
8013Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,661
8014Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,071
8015Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8016ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,468
8017Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8018Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,729
8019Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,039
8020Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8021Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,280
8022Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,111
8023ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,178
8024Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,862
8025Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8026Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8027Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,003
8028Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,546
8029Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,925
8030Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8031Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,898
8032Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,134
8033Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,065
8034Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,552
8035Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,017
8036ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,013
8037Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8038Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8039Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,067
8040ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ18,140
8041Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,471
8042Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,569
8043Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,326
8044Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,492
8045Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,492
8046Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,199
8047Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8048Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,664
8049Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8050ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,218
8051Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8052Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,770
8053Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,813
8054Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,627
8055ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,260
8056ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,312
8057ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,348
8058Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8059Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,005
8060Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,612
8061ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,032
8062Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,728
8063Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8064Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8065Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,262
8066Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,250
8067Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,987
8068Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8069Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,670
8070Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,107
8071Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,094
8072ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,321
8073Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,430
8074Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,672
8075Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,734
8076Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,903
8077Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8078Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,706
8079Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,773
8080ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,828
8081Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8082ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (Ελληνική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,086
8083Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,405
8084Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,369
8085Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,711
8086Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8087Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,353
8088ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,148
8089Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,113
8090Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,447
8091Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,634
8092Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,015
8093Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,948
8094Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8095Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,050
8096Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8097Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,259
8098Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,004
8099Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8100Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,019
8101Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,410
8102Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8103Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8104Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,325
8105Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,862
8106Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,509
8107Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8108Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8109ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,247
8110ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,863
8111Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,924
8112Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8113Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8114Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,227
8115Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,206
8116Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,241
8117Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8118ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3 έτη - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΑΞΙΚ16,447
8119Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,453
8120Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,608
8121Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,207
8122ΥΠΟΔΟΧΗ - 1 έτος - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΑΞΙΚ15,031
8123Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,209
8124ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,137
8125Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8126Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,862
8127Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8128Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8129Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,866
8130ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,486
8131Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,331
8132Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,681
8133Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8134Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,199
8135Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,313
8136ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,281
8137Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,453
8138ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ15,157
8139Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8140Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,458
8141Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,028
8142Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,484
8143ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,172
8144Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8145Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,765
8146Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,404
8147Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,790
8148ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,202
8149Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,900
8150Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,742
8151Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8152Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,873
8153Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8154Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,245
8155Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8156Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8157ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,373
8158Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,862
8159ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,328
8160Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,417
8161ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,664
8162ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,622
8163Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,655
8164ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,006
8165Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,679
8166Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,972
8167ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,048
8168ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,889
8169Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8170Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8171Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8172Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8173Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,702
8174Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8175ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,221
8176Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8177Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,635
8178Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8179Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,199
8180Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8181ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,996
8182ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ18,533
8183Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,643
8184Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8185Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,914
8186Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,333
8187Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8188Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,024
8189Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,276
8190ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,172
8191Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8192Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8193ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,159
8194Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8195Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8196ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,327
8197Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
8198ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ15,412
8199Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,598
8200Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ