Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7801Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,816
7802ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,539
7803Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7804Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,483
7805Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,788
7806Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7807Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7808Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7809Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7810Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,584
7811Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,124
7812Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7813Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7814Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,825
7815Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,096
7816Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,998
7817Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7818ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,393
7819Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,725
7820Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7821Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7822Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7823Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,869
7824Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7825Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,670
7826Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7827Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,635
7828Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,218
7829Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,307
7830Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,133
7831ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,002
7832ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,535
7833Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7834Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,875
7835Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,827
7836Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,484
7837Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7838Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,191
7839Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,561
7840Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,135
7841Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,370
7842Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,677
7843ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,163
7844Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,359
7845Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7846Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,892
7847Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7848Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,395
7849Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,483
7850Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,740
7851Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,950
7852Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,114
7853ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING) – 1 έτος - ΑΞΙΚ15,581
7854Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,763
7855Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7856ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,487
7857Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,458
7858Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7859Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,203
7860Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7861Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7862ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,617
7863Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7864Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7865Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7866Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,601
7867Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7868Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,067
7869Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7870Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,410
7871Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7872Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7873Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,398
7874Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,611
7875Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7876Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7877Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,278
7878ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,600
7879Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,993
7880Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,461
7881ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,294
7882Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,289
7883Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7884ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,538
7885ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,085
7886Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,526
7887Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,948
7888Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7889Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,694
7890Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7891Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,712
7892Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,305
7893Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,720
7894Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,009
7895Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,395
7896Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7897Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7898Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,994
7899Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,031
7900Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7901Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,923
7902Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,274
7903Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,690
7904ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,193
7905Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,991
7906Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,496
7907Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,207
7908ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING) – 1 έτος - ΑΞΙΚ16,512
7909Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,747
7910Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7911Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,758
7912ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,017
7913Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,829
7914Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,847
7915Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,684
7916Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,388
7917Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7918Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,235
7919Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7920Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,811
7921ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,818
7922Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,939
7923ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,294
7924Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,621
7925Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7926Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,800
7927ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,443
7928ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,402
7929Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,320
7930Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,616
7931Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,084
7932ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,329
7933ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,386
7934ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,490
7935Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,045
7936Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,745
7937Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,527
7938Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7939Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,079
7940ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,960
7941Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,020
7942Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,721
7943Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,862
7944Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7945Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,625
7946ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,097
7947ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,048
7948Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,612
7949Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,104
7950Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,359
7951Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,954
7952Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,745
7953Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,510
7954Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,824
7955Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,213
7956Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,284
7957Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,667
7958Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7959Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,473
7960Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,600
7961ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,017
7962Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,658
7963Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,088
7964Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,898
7965Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7966Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7967Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,124
7968Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,046
7969Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,478
7970Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,651
7971ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,267
7972Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7973Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,705
7974Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,733
7975Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7976Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,096
7977ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,016
7978Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,434
7979Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,506
7980Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,368
7981Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,777
7982Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,954
7983Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7984Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,611
7985Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7986Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,840
7987ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,245
7988Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,663
7989Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7990Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,379
7991Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,060
7992Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7993Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,642
7994Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,002
7995Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,040
7996Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7997Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,563
7998Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,363
7999Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,482
8000ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ17,281