Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
601Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,146
602Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,515
603Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
604Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
605Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,512
606ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,556
607Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,780
608ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,289
609Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
610Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,414
611Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
612Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,890
613Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,300
614Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,764
615Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,982
616Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,313
617Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,323
618Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
619ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ19,174
620Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,947
621Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
622Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
623Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
624Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,988
625Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,405
626Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,899
627Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
628Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,650
629Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,233
630Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,072
631Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,881
632ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,889
633Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,513
634Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
635Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,743
636Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
637Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,399
638Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,696
639ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,696
640Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
641Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
642Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,606
643Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
644Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
645Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,850
646Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,425
647Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,844
648Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
649ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ12,870
650Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
651Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
652Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,155
653Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
654Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
655Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,701
656Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,897
657Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,660
658Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
659Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,773
660ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,079
661Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
662Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,274
663ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ17,497
664Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,129
665Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,524
666Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,113
667Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,448
668Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,563
669Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,093
670ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,425
671Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
672Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
673Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
674Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,028
675ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,106
676Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
677Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,492
678Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
679Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
680Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,837
681Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,499
682Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,993
683Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
684Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,547
685Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,784
686Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,205
687Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,602
688Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,634
689Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
690Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
691Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,168
692Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,341
693Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,721
694ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,246
695Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
696Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,480
697Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,021
698Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,101
699ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,038
700Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
701Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,188
702Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
703Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,396
704Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,568
705Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
706Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
707Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
708Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
709Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,464
710Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
711Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,239
712Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
713ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,415
714Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,125
715Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,400
716Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,811
717Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,140
718Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,643
719Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,598
720Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,575
721Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,377
722Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
723Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,924
724Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
725Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
726Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
727Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,633
728Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
729Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
730Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,944
731Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,279
732Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,159
733Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
734Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
735ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,446
736Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,791
737Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
738Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,751
739ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ18,125
740Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,879
741Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,086
742Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,566
743Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,586
744Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
745Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
746Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
747ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,821
748Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,885
749ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,930
750Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,118
751Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
752Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,037
753Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,545
754Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
755Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,310
756Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,747
757Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,106
758ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,649
759Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,229
760ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,989
761Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,599
762Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
763Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,546
764ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,452
765Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,868
766Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,683
767Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,370
768ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,250
769Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,914
770Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,096
771Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,659
772Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,281
773Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,517
774Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,159
775Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
776Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,911
777Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,549
778Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,225
779ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,449
780Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,178
781Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
782Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,221
783Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,613
784Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,865
785Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,848
786Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
787Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
788Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,147
789ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3 έτη - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΑΞΙΚ16,035
790Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
791Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,648
792Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,085
793Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,372
794Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,329
795ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,324
796Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
797Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
798Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,320
799ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,944
800Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,992