Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7601Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,281
7602Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,985
7603Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7604Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,949
7605Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,634
7606Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,755
7607Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,710
7608Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,969
7609Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,078
7610ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,021
7611ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,425
7612Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,803
7613Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,627
7614Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7615ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,083
7616Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7617Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7618Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,430
7619Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,027
7620Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,818
7621Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7622Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7623Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7624Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,254
7625ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,349
7626Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7627Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7628Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7629Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,885
7630Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,700
7631Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,729
7632Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,835
7633Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7634ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ18,951
7635Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,625
7636Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,723
7637Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,211
7638Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7639Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,662
7640Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7641Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,711
7642Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7643Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,309
7644Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,679
7645Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7646Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,634
7647Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7648ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,038
7649Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7650ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,608
7651Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7652Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,452
7653Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7654Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,038
7655Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7656ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,160
7657Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,097
7658Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7659Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,138
7660Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7661Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,257
7662ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,255
7663Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,908
7664Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7665Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,571
7666Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7667Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7668Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,588
7669Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,979
7670Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,977
7671Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,863
7672Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,585
7673Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7674ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,732
7675Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,642
7676Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,420
7677Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7678Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,376
7679Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,913
7680ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,076
7681Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,132
7682Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,096
7683Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7684ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ12,817
7685Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7686Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,030
7687Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,019
7688Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,344
7689Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,795
7690Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,794
7691Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,802
7692Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7693Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,713
7694Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,370
7695Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,437
7696Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,374
7697Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,480
7698Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7699Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7700Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,926
7701Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,935
7702Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7703ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,337
7704Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7705Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7706Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,541
7707Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,462
7708Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7709Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,757
7710ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,271
7711Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7712Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,009
7713Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,440
7714Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,356
7715Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7716Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7717Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,126
7718ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,076
7719Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7720ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ19,184
7721Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,981
7722ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,402
7723Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7724Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,987
7725Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,391
7726Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,643
7727Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,647
7728Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7729Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7730Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,622
7731Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,620
7732Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,576
7733Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,790
7734Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,323
7735Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,743
7736Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,063
7737Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,990
7738Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,517
7739Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,779
7740Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,680
7741Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,037
7742Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,431
7743Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,058
7744Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,494
7745Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7746Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7747Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7748Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,822
7749Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7750Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,458
7751Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7752ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,128
7753ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ18,498
7754ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,248
7755Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,861
7756Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,353
7757Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,467
7758Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,137
7759Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,513
7760Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,066
7761Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,770
7762Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,742
7763Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,747
7764Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,016
7765ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ15,697
7766Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,761
7767Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,619
7768Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7769Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7770Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,061
7771Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7772Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,220
7773Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,888
7774Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7775ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,305
7776Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,587
7777Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7778Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,011
7779Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,861
7780Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7781Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,849
7782Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,021
7783Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,099
7784Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,486
7785ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,081
7786Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,086
7787Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7788Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,061
7789Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7790Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,674
7791Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,000
7792Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,953
7793Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7794ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,284
7795Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7796Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7797Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,996
7798Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7799Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7800Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ