Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7401Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,053
7402Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7403ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,780
7404Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7405Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,955
7406Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7407Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,334
7408Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,405
7409ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,130
7410Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,464
7411Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7412Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7413Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7414Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7415Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7416Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7417Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,879
7418Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,697
7419Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,267
7420Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7421Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,343
7422Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,092
7423Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,931
7424Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,222
7425Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,716
7426Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,300
7427Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,051
7428Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7429ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,008
7430Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,227
7431Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7432Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7433ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,846
7434Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,196
7435Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7436Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,349
7437Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7438Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7439ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ19,003
7440Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,279
7441Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,228
7442ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,148
7443Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7444Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,493
7445Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,048
7446Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,031
7447Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7448Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7449Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7450Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7451Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7452Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,057
7453Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7454Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,200
7455Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,964
7456Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7457Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7458ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,269
7459Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,014
7460ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,875
7461ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,064
7462Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,927
7463Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,089
7464Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,429
7465Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7466Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7467Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7468Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7469Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7470Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,228
7471Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7472Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7473Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7474Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7475ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,028
7476Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7477Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7478Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,020
7479Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,637
7480Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,084
7481Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7482ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,124
7483Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,088
7484Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,848
7485Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7486ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,213
7487Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,507
7488Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,947
7489Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,612
7490Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,836
7491Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,054
7492Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,603
7493Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,746
7494Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,422
7495Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7496Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7497Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,073
7498Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,557
7499Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,511
7500Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,322
7501ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,364
7502Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7503Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,972
7504Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,081
7505ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ16,728
7506Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,237
7507Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,985
7508Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,007
7509ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,369
7510Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,909
7511Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,270
7512Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,162
7513Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7514Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,828
7515ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,759
7516Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7517Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,151
7518Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,087
7519Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7520Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7521ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,197
7522Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7523Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,501
7524Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,724
7525Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7526Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,952
7527Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,722
7528ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,607
7529Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,977
7530Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,986
7531Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7532Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7533Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,484
7534Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7535Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7536Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,107
7537Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,748
7538Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,109
7539Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,037
7540ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,092
7541ΥΠΟΔΟΧΗ – 1 έτος - ΑΞΙΚ16,036
7542Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7543Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,755
7544Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,950
7545Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7546Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,002
7547Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,210
7548Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,843
7549Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,697
7550Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,845
7551Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7552Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,420
7553Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7554Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7555Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,292
7556Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7557Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,856
7558Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7559Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,030
7560Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,617
7561Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,772
7562Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7563Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,579
7564Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,444
7565Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7566Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,179
7567Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,718
7568Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7569Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,265
7570Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,525
7571Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,360
7572Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,024
7573Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7574Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,716
7575Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,462
7576Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,778
7577Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,021
7578ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ17,813
7579Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,554
7580Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7581Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,501
7582Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,828
7583ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,258
7584Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7585Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7586Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7587Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,824
7588Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7589Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,002
7590Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,252
7591Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,889
7592Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,489
7593Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7594Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,042
7595Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,675
7596Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,749
7597Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,532
7598Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,056
7599Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,378
7600Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,648