Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7201ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,043
7202Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,614
7203Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,460
7204ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,536
7205Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,417
7206Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,723
7207Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,261
7208Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7209Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,271
7210ΥΠΟΔΟΧΗ – 1 έτος - ΑΞΙΚ18,354
7211Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7212Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,186
7213Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7214Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,287
7215Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,500
7216Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,943
7217Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,318
7218Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7219Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7220Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7221Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,594
7222Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7223Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,990
7224Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7225Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7226Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,669
7227Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,636
7228Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7229Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,793
7230Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,395
7231Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,851
7232Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7233ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,889
7234Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,952
7235Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7236Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,259
7237ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ15,635
7238Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,184
7239Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,894
7240Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,184
7241Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7242Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,059
7243Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,639
7244Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7245Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7246Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7247Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7248Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,985
7249Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,277
7250Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7251Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,880
7252Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7253ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,091
7254Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,060
7255Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,217
7256ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,660
7257Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7258Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7259Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7260Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,813
7261Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,476
7262Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7263Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7264Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,342
7265ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,228
7266ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,970
7267Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,849
7268Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7269Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,247
7270Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,830
7271Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7272Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,660
7273ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,103
7274Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,756
7275Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7276ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,374
7277Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,694
7278Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,683
7279Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,140
7280Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7281Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,393
7282Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7283Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,735
7284Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7285Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,018
7286Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,591
7287Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,663
7288Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,926
7289Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,100
7290Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7291Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,804
7292Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,142
7293Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,869
7294Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7295ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ10,278
7296Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7297Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,821
7298Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,799
7299ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ18,381
7300Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,490
7301Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,476
7302Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,229
7303Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,926
7304Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,854
7305Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,633
7306Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7307ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,300
7308Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7309Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7310Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,178
7311Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,380
7312Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,634
7313ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,194
7314Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,290
7315Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7316Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7317Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7318Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,232
7319Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7320Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7321Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,170
7322Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,379
7323Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,916
7324Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,608
7325ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,126
7326ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,905
7327Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,595
7328Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,511
7329Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7330Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,123
7331Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7332Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,149
7333ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,609
7334Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,369
7335Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,503
7336Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,260
7337Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7338Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,681
7339Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,743
7340Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,070
7341ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,910
7342ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,280
7343Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,457
7344Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,704
7345Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7346Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,750
7347Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,446
7348Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7349Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,450
7350Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,457
7351Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,528
7352ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,087
7353Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,168
7354Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,845
7355Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7356Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,090
7357Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,131
7358Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,761
7359Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7360Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,259
7361Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7362Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,000
7363Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7364Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,804
7365Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7366Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,190
7367Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,205
7368Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,523
7369Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7370Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,364
7371Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7372Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7373Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7374Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,565
7375Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,363
7376Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,124
7377ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,487
7378Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,525
7379ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,305
7380ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,651
7381Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,277
7382Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7383Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,517
7384Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,582
7385Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,551
7386ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,413
7387ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,121
7388Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,264
7389ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,770
7390Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7391Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,835
7392Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7393Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,839
7394Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,529
7395ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,433
7396Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7397Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7398Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,734
7399Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,814
7400Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ