Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7001Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7002Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,853
7003Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,757
7004Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7005Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,910
7006Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,161
7007ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,636
7008Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,666
7009Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,220
7010Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,755
7011ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,013
7012Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7013Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,015
7014Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,708
7015Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,051
7016Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,563
7017Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,817
7018Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,720
7019ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,346
7020Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,285
7021Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7022Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,490
7023Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,179
7024Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,653
7025Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7026Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,122
7027Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,926
7028Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7029ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17,222
7030Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7031Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7032Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7033Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,481
7034ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,583
7035Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,264
7036Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7037Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,091
7038Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,567
7039Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,063
7040Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,901
7041Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7042Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,545
7043Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7044Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,493
7045Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7046Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,451
7047Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,092
7048Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,893
7049Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,689
7050Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,005
7051Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,601
7052Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7053Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7054Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,849
7055ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,181
7056Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,120
7057Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,411
7058Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,018
7059Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7060Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,124
7061Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,154
7062Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,782
7063Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,964
7064Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,726
7065Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,624
7066Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,369
7067Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7068Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,773
7069Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7070Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7071Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,353
7072Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,825
7073Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,788
7074Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,545
7075Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,627
7076Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,528
7077Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7078Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,521
7079Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,463
7080Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,014
7081Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,851
7082Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,138
7083Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7084Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,024
7085Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7086Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,367
7087Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,834
7088Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,552
7089Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,451
7090Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,937
7091Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,014
7092Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7093Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7094Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7095Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7096Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7097Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,119
7098Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7099Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7100Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,530
7101Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,167
7102ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,420
7103Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7104Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,191
7105Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7106Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7107Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7108Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,029
7109Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,178
7110Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7111Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,971
7112Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,553
7113Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7114Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7115Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,839
7116ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,418
7117Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7118Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,324
7119Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,005
7120Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,528
7121ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ16,316
7122Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,578
7123Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,752
7124ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,317
7125Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,032
7126ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,468
7127ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (Ελληνική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,947
7128Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7129Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7130ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,365
7131Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,013
7132Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,909
7133Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,262
7134Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,002
7135Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7136Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,386
7137Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,921
7138Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7139Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,257
7140Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,549
7141Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7142Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,587
7143Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,316
7144Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,927
7145Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,353
7146Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,458
7147Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7148Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,879
7149Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,903
7150Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,469
7151Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,201
7152Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7153Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,065
7154Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,962
7155Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7156Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,516
7157Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,239
7158Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,743
7159Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7160Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,689
7161Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,599
7162Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,429
7163ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,234
7164Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,195
7165Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7166Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7167Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,913
7168ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,169
7169Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7170Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,191
7171Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,761
7172Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,625
7173Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7174Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7175Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,011
7176Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,895
7177ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,166
7178Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7179Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,192
7180Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7181Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,892
7182Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7183Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,065
7184Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,884
7185Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7186Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7187Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,287
7188Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,648
7189Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,267
7190ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,133
7191ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,073
7192ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,066
7193Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,643
7194Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,867
7195Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7196Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7197ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,221
7198Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7199Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,808
7200Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,650