Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6801Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,695
6802Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,432
6803Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6804Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,714
6805Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,814
6806ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,321
6807Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,679
6808Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6809Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6810Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6811Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,017
6812Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,828
6813Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,893
6814Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,341
6815Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,284
6816Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,301
6817Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,612
6818Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6819ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,227
6820Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,173
6821Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,439
6822Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,629
6823ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,167
6824Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,956
6825Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6826Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6827Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,758
6828Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,166
6829Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6830Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,334
6831ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,138
6832Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,099
6833Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6834Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,405
6835Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,301
6836Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6837Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6838Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,411
6839Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,545
6840Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,933
6841Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,862
6842Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6843Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,558
6844Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6845Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,619
6846Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6847Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6848Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6849Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6850Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,879
6851Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,495
6852ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,035
6853Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,084
6854Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,875
6855Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6856Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6857ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,185
6858Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,565
6859Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,088
6860Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,022
6861Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,657
6862Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,235
6863Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,518
6864ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,029
6865Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,604
6866Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,463
6867ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,801
6868Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,007
6869Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,930
6870Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,956
6871Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6872Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,452
6873Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,822
6874Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,264
6875Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6876Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,717
6877Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,049
6878Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6879Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,265
6880ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,141
6881ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,283
6882Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,847
6883ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,980
6884Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6885ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,889
6886Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,535
6887Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6888Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,071
6889Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6890Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6891Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,703
6892Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6893Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,213
6894Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,877
6895Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,433
6896Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6897Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,001
6898Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,138
6899Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,751
6900ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,468
6901Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,244
6902Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,259
6903Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6904Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,248
6905Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6906Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,638
6907Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6908Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6909Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,834
6910Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,419
6911Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,642
6912Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,531
6913ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,463
6914Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,113
6915Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,973
6916Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,855
6917Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6918ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17,434
6919Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,871
6920Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,121
6921Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,342
6922Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6923Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,133
6924Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,885
6925Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,678
6926Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,006
6927Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,272
6928Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,139
6929Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,140
6930Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,421
6931Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6932Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,338
6933Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,630
6934ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,038
6935Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6936Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6937Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6938Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6939Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,678
6940Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,860
6941Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6942Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,949
6943ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,371
6944ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,016
6945ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,375
6946Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,150
6947Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,996
6948ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,168
6949Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,816
6950Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,380
6951Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,734
6952Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,947
6953Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6954Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,485
6955Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6956Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,900
6957Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6958Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6959Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6960ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,229
6961ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,532
6962Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,216
6963Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,784
6964Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,135
6965Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6966Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,584
6967Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6968Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6969Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,113
6970Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,398
6971Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,357
6972Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6973Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,000
6974Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,703
6975Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,590
6976ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,225
6977Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,468
6978Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6979Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,217
6980Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6981Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,845
6982ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,065
6983ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,378
6984Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,722
6985Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,303
6986ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,216
6987Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,903
6988Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,079
6989Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,941
6990Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,542
6991Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,025
6992Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6993ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,362
6994Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,676
6995Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,090
6996Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6997Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,312
6998Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6999Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,228
7000Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ