Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6601Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6602ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,229
6603Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6604Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6605ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,077
6606ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,646
6607Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,442
6608Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,145
6609ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,240
6610Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,466
6611Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,795
6612Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,428
6613Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,158
6614Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,952
6615Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6616Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,166
6617Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6618Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,149
6619Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6620ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,102
6621Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6622Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,373
6623ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,045
6624Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,675
6625Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,972
6626Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6627ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,234
6628Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,838
6629Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,149
6630Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,823
6631Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,642
6632Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,072
6633Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,688
6634Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,147
6635Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6636Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,210
6637ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,394
6638Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,060
6639Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,208
6640Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6641Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,749
6642Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,839
6643Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,337
6644ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING) – 1 έτος - ΑΞΙΚ15,475
6645Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6646Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,614
6647Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,050
6648Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6649Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,163
6650Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,925
6651Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,905
6652Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,634
6653Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6654Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6655Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,018
6656Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,952
6657Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,078
6658Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,466
6659ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,281
6660Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,649
6661Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,252
6662Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,481
6663Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6664Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6665ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,355
6666Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6667Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,412
6668Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6669Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,929
6670Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,532
6671ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,157
6672ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,101
6673Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,061
6674ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,057
6675ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,790
6676ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,203
6677Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,812
6678Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,380
6679ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,197
6680Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,068
6681Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6682Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6683Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,531
6684Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6685Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,824
6686ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,097
6687Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,701
6688Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6689Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,871
6690Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6691Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6692Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6693Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,470
6694Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,978
6695ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,092
6696ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,458
6697Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,024
6698ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,171
6699Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,153
6700Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,998
6701Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,453
6702Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,060
6703ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,944
6704Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,763
6705Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,456
6706ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ13,034
6707Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,301
6708Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,228
6709Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,966
6710ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,112
6711ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,623
6712Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,427
6713Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,643
6714Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,942
6715ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,043
6716Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,425
6717Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,509
6718Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,755
6719Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,540
6720ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,062
6721ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,153
6722Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6723Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6724Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6725Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6726ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ10,263
6727Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,198
6728Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6729Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,643
6730Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,991
6731Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,921
6732Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6733ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,336
6734ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,320
6735Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,353
6736Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,058
6737ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,305
6738ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,008
6739Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,667
6740ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17,918
6741Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,416
6742Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6743Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6744Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,002
6745Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,714
6746Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6747Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6748Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,490
6749Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,411
6750ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,620
6751Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,585
6752Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6753Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,186
6754Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6755Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6756Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,285
6757Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,019
6758Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,469
6759Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,137
6760Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,556
6761Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,915
6762ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,520
6763Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6764Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,136
6765Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6766Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6767Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,476
6768Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,701
6769Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,304
6770Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6771Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6772Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,817
6773Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,496
6774Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,284
6775ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,531
6776Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,964
6777Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6778Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,094
6779Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6780Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6781ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ16,498
6782Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,152
6783Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,001
6784Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,701
6785Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6786Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,072
6787Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6788Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,164
6789Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6790Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,213
6791Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,922
6792Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,128
6793Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,118
6794ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΑΞΙΚ15,996
6795Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6796Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6797Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,017
6798Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,004
6799ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17,020
6800Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ