Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6401ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,938
6402Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,306
6403Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,927
6404ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,855
6405Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,982
6406Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6407Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,179
6408Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,971
6409Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,171
6410ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,097
6411Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,643
6412Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,991
6413ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,083
6414Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,554
6415Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,350
6416Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,360
6417Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,627
6418Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,868
6419Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,021
6420Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6421Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,444
6422ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,176
6423Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,544
6424Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6425Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,704
6426Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6427Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6428Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6429Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,474
6430Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,057
6431Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,219
6432Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6433ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,351
6434Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6435Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,553
6436Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,172
6437Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6438Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,663
6439Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,908
6440Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,490
6441ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18,028
6442Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,957
6443Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,219
6444Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,379
6445ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ16,016
6446ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,414
6447Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6448Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,352
6449ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,061
6450Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,893
6451ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ10,910
6452Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,545
6453Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,422
6454Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,092
6455Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,908
6456Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6457ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,538
6458Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,003
6459Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,315
6460Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,086
6461Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,703
6462Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,594
6463Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,673
6464Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,798
6465Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6466Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,887
6467ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,359
6468Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,349
6469Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,970
6470Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6471ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,738
6472ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,310
6473ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,274
6474Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6475Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,336
6476Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,572
6477Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,781
6478Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6479Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,621
6480ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ14,621
6481Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,489
6482ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,438
6483Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,123
6484Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6485Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6486Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,964
6487Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,241
6488Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,011
6489Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6490Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6491Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,101
6492ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,576
6493Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6494Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,586
6495Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,482
6496Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,867
6497Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6498Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,209
6499Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,130
6500Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,185
6501Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6502Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,280
6503Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6504Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,774
6505Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6506Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,260
6507Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,030
6508Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,411
6509Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,143
6510Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,625
6511Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,742
6512Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,495
6513Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,949
6514ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,224
6515Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,192
6516Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6517ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,139
6518Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,552
6519Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,942
6520Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,825
6521Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6522Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,997
6523Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,083
6524ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ19,021
6525Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,433
6526Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,481
6527Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6528Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,708
6529Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,863
6530Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,448
6531Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,296
6532Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6533Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6534Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,021
6535Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,254
6536Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,573
6537ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,137
6538Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6539Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,550
6540Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6541Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,896
6542Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6543Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6544Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,644
6545Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,589
6546ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ19,001
6547Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,694
6548Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6549Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,044
6550Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,058
6551Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6552ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,162
6553Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,189
6554Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6555Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,569
6556Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,635
6557Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6558Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,121
6559Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6560Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6561Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,344
6562Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6563Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,881
6564Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6565Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,803
6566Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,288
6567Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,084
6568Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,830
6569ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,387
6570Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6571Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,789
6572Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,886
6573Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,339
6574Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6575Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6576Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6577Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6578Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,618
6579Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,901
6580Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,600
6581Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,360
6582Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6583Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,127
6584Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,156
6585Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6586Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,333
6587Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,829
6588Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,246
6589Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,923
6590Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,532
6591Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6592Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,972
6593Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6594Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,721
6595Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,692
6596Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,890
6597Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,004
6598Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,637
6599Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6600Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ