Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6201Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,670
6202Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,317
6203Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,508
6204Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,174
6205ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,247
6206Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6207ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ16,950
6208Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,218
6209Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,059
6210ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,698
6211Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,309
6212Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6213Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,708
6214Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,501
6215Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,462
6216Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6217Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6218Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6219Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,069
6220Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,217
6221ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,232
6222Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,596
6223Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,734
6224Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,183
6225Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,466
6226Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,232
6227Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6228Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,920
6229ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΑΞΙΚ16,148
6230Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,405
6231Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6232ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,752
6233Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,000
6234Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,515
6235Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6236Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,085
6237Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6238Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,167
6239ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,217
6240ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ11,709
6241Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,364
6242ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΜΥΣΞ18,362
6243Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,452
6244Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,460
6245Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,599
6246Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6247ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,039
6248Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6249Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,802
6250Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,394
6251Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,677
6252ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,172
6253Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6254ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING) – 1 έτος - ΑΞΙΚ15,896
6255Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,338
6256ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,159
6257ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,333
6258Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,026
6259Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6260Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,392
6261ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,153
6262Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6263ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,492
6264Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6265ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,333
6266Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,087
6267Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,863
6268Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6269Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,066
6270Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,064
6271Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6272ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,050
6273Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,767
6274Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6275Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6276Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,226
6277Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6278Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,121
6279Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6280Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,497
6281Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,491
6282Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,167
6283ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,276
6284Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,516
6285Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,778
6286Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,385
6287Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,204
6288Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6289Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,085
6290Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6291Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,716
6292Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,764
6293Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,929
6294Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,585
6295Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,630
6296Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,939
6297Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,958
6298Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6299Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,000
6300Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,735
6301Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,907
6302Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,004
6303Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,464
6304Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,053
6305Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,957
6306ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,018
6307ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,596
6308Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,950
6309Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,847
6310Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6311Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6312Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,147
6313Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,537
6314Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6315Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,405
6316Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,618
6317Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6318Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,086
6319Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,531
6320Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,195
6321Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,004
6322Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,431
6323Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,872
6324Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,138
6325Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,156
6326Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,153
6327ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,033
6328ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,076
6329Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6330Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,493
6331Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,878
6332Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,670
6333Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,713
6334Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6335Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,706
6336Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6337Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6338Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,317
6339Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,589
6340Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,081
6341Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6342Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,038
6343Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,679
6344Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,330
6345Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6346Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,473
6347Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6348Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,825
6349Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6350Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,247
6351Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,753
6352Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6353Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6354ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,132
6355ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,646
6356Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,044
6357Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,386
6358Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6359ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΜΥΣΞ19,804
6360ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,087
6361ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,478
6362Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,773
6363Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,871
6364Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6365ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,253
6366ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,238
6367ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,324
6368Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,784
6369Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6370Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,626
6371Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,410
6372Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,663
6373Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,638
6374ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ16,523
6375ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,588
6376ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,034
6377Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6378ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,373
6379Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,848
6380Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,607
6381ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,122
6382ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,547
6383ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,769
6384ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,108
6385Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6386Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,065
6387Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6388Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,013
6389Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,482
6390Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,143
6391ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,147
6392Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,604
6393Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,778
6394Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,420
6395Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6396Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,221
6397Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6398Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,914
6399ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,263
6400Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,698