Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6001Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,232
6002ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,339
6003Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,477
6004ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ17,780
6005Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,352
6006Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6007Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6008Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,954
6009Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,836
6010Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6011Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6012Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,196
6013Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6014Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,382
6015Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,253
6016Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,469
6017ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,272
6018Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,963
6019Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,715
6020Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,180
6021ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ12,114
6022Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,715
6023Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,131
6024Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,798
6025Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6026Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,147
6027ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,865
6028Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,317
6029Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,522
6030Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,482
6031ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,046
6032ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,703
6033ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,301
6034Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,515
6035Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,322
6036Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6037Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6038Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,652
6039Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,734
6040Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,075
6041Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,277
6042Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6043ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,258
6044Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6045Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6046Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,550
6047Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,919
6048Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6049Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,155
6050Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6051Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,093
6052Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,949
6053Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,482
6054Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6055Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,542
6056Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,126
6057Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,457
6058ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,385
6059Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,664
6060Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,713
6061Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,980
6062Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6063Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,859
6064Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6065ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,006
6066Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,541
6067Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,003
6068Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,577
6069Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,836
6070Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6071ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,336
6072Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,609
6073Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,803
6074Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,233
6075Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,104
6076Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,044
6077Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,077
6078ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ19,110
6079ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,009
6080ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,678
6081Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6082Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6083Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,867
6084Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,801
6085Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6086Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6087Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6088ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,433
6089Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,159
6090Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,481
6091Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,394
6092Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,535
6093Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,728
6094Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6095ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,501
6096Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6097Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,414
6098ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,063
6099Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,016
6100Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,608
6101Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,145
6102ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,833
6103Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,424
6104ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,341
6105ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17,583
6106Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,875
6107Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,587
6108ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,270
6109Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,081
6110Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,947
6111Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,939
6112Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,816
6113Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,873
6114ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ16,129
6115Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,561
6116Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,139
6117Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,495
6118Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,718
6119Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,426
6120ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,463
6121ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,967
6122Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,191
6123ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,509
6124Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,775
6125Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,712
6126Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,148
6127Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,389
6128Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,637
6129Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,425
6130Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6131ΥΠΟΔΟΧΗ – 1 έτος - ΑΞΙΚ19,361
6132Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,010
6133Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,503
6134Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,428
6135Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,907
6136ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,019
6137Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6138Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,035
6139Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,737
6140Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,042
6141ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,035
6142Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,806
6143Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6144Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6145Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,612
6146Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,889
6147Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6148Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,743
6149Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6150Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6151Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,461
6152ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,787
6153ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,843
6154ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,030
6155ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,170
6156Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6157Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,360
6158Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,893
6159Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6160Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,697
6161Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6162Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6163ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,060
6164Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,620
6165Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,989
6166Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,299
6167Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,780
6168Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6169Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,494
6170Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6171Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6172Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,743
6173ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ14,587
6174Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6175Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6176Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6177Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,339
6178Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,567
6179ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,637
6180Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6181Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6182Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,006
6183ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,064
6184Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6185Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,887
6186Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6187Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6188ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΣΙ19,383
6189Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,901
6190Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6191Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6192Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6193Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,500
6194Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,333
6195ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,284
6196Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,309
6197Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,204
6198Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,832
6199Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6200Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ