Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5801Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5802Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,786
5803Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,096
5804Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,908
5805Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,626
5806Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,480
5807ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,290
5808Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,524
5809Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,543
5810Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5811Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,165
5812Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,042
5813Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5814Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,294
5815Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5816Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,050
5817Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5818Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5819Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5820Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5821Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5822Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5823Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5824Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5825Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5826Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5827Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5828Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5829Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5830Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,455
5831Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5832Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,211
5833Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5834Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5835Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5836Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5837Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5838ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,596
5839Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,800
5840Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,198
5841Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,633
5842Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5843Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5844ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,787
5845Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,961
5846Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,670
5847Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,111
5848Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5849Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,825
5850Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5851Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,360
5852Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,122
5853Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5854Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,416
5855ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,113
5856Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,917
5857Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,005
5858Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,195
5859Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5860Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5861Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,120
5862Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,537
5863Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5864Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,563
5865Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5866Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5867ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,015
5868Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,692
5869Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5870Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,858
5871Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,736
5872Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5873Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,917
5874ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,021
5875Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,123
5876Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,053
5877Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5878Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,266
5879ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,710
5880Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5881ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,311
5882Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5883Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,109
5884Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5885Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,414
5886Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,735
5887Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5888Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,127
5889Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,709
5890Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,816
5891Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,066
5892Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5893Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,100
5894ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,050
5895Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5896Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,630
5897Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,948
5898Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,178
5899Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,988
5900Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,766
5901Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,825
5902ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,451
5903Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5904Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5905Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,418
5906Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,542
5907Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,588
5908Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,550
5909Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,959
5910Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,777
5911Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,911
5912Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,397
5913Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,769
5914Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,469
5915Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,621
5916Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,116
5917Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,444
5918ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,366
5919Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,680
5920Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5921Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5922Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,117
5923Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5924Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,026
5925Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,295
5926Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,038
5927Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,599
5928Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5929Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,917
5930Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,145
5931Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,406
5932Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,896
5933Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,095
5934Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,864
5935Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,556
5936Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5937Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5938Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,807
5939Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,864
5940Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,028
5941Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,372
5942Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,311
5943Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,301
5944Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,145
5945Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5946Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,267
5947Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,455
5948Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5949ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ16,908
5950Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5951Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5952Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,407
5953Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,372
5954Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,602
5955Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,702
5956Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,201
5957Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5958ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,218
5959Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,409
5960Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,502
5961Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,292
5962Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,734
5963Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,810
5964Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5965Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5966Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5967Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,426
5968Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5969Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,073
5970Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,113
5971Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5972Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,659
5973Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5974Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,451
5975Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,851
5976Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,756
5977Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,278
5978ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,313
5979Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,314
5980Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,025
5981Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,215
5982Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,008
5983Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,065
5984Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,288
5985Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,288
5986Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,368
5987ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,126
5988Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,623
5989Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,059
5990ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,180
5991Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,660
5992Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,819
5993Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,673
5994ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,269
5995Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,271
5996Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,957
5997Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,429
5998Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5999Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
6000Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,907