Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
401Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,136
402Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,919
403Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,412
404Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
405Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
406Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,939
407Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,702
408Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
409ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,038
410ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,215
411Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,757
412Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
413Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,727
414Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,578
415Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
416Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
417Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
418Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,916
419Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,437
420Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
421Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
422Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
423Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
424Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
425ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,322
426Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,924
427Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
428Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,123
429Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,139
430Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,414
431Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,794
432Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,693
433Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,952
434Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,962
435Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,846
436Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
437Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,924
438Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,495
439Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,995
440Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,075
441Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,306
442Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,253
443Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,790
444Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,683
445ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,265
446Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
447Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,798
448Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
449Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,299
450Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
451Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,204
452Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,101
453Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
454ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,090
455Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,134
456Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,291
457Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,263
458Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,080
459Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,387
460ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,404
461Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
462Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
463Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,341
464ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,129
465Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
466Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
467Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
468Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
469Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,774
470Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
471Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
472Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
473Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,195
474Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
475Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,783
476Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
477Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,290
478Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,808
479Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,365
480Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,989
481Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
482Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,846
483Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,737
484ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,041
485ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,489
486Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,443
487Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
488Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,464
489ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,675
490ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,931
491Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,441
492Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,187
493Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,783
494Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,186
495Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,664
496Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
497Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,862
498Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,302
499Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,397
500Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,369
501Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,926
502Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
503Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,754
504Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,520
505Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
506Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,610
507Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
508Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,660
509Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,513
510Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,651
511Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
512Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,274
513ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,521
514ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,026
515Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
516Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,705
517Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
518Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
519Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
520Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,445
521ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,759
522Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,420
523Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,995
524ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,100
525Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
526Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
527Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,977
528Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,512
529Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,427
530Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
531Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
532Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,967
533Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
534Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,076
535Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,775
536Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,542
537Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,680
538ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,075
539ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ15,902
540Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,739
541Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,756
542Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
543Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,680
544Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,112
545Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,089
546Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,335
547Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
548Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,978
549ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,851
550Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
551Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
552Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
553Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
554Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,427
555Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,830
556Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,902
557Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,907
558Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,555
559Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,917
560Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,701
561Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,633
562Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
563ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,124
564ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,257
565ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,180
566Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
567Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,010
568ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,060
569Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,155
570Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,434
571Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,703
572Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
573Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,150
574ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ13,859
575Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
576Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
577Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,287
578Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
579Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
580Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,177
581ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΣΙ19,348
582Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,428
583Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,967
584Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,101
585Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
586Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
587Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,155
588ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,141
589Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,233
590Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,152
591Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,540
592Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,654
593ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,103
594Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
595Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,131
596Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
597Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
598Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
599Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
600Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,244