Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5601Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,728
5602Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5603Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5604Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,696
5605ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ10,107
5606ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,348
5607Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,578
5608Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,933
5609ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,026
5610Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,947
5611Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,507
5612ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ13,272
5613Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,426
5614Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,686
5615Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5616Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,924
5617Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5618Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,376
5619Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,244
5620Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,889
5621Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5622Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,646
5623Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,248
5624Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,086
5625ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ15,822
5626ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,569
5627Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,700
5628Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5629Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,068
5630ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,588
5631ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,336
5632Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,228
5633Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,712
5634Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,157
5635ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,146
5636Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,081
5637Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5638Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,851
5639Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,207
5640Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5641Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,658
5642Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5643Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,741
5644Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,381
5645Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,747
5646ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,160
5647Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5648Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,427
5649Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,968
5650Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,857
5651ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ17,898
5652Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,174
5653ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ16,683
5654Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,735
5655Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,865
5656ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,427
5657Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5658Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,949
5659Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5660Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5661Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5662ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ16,316
5663Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,978
5664Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,887
5665Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5666Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,642
5667Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5668Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,961
5669Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,224
5670Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5671Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5672ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,227
5673Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,550
5674Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,538
5675Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,981
5676Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,913
5677Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,859
5678Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,831
5679Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5680Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5681Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5682Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,864
5683Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,528
5684Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,296
5685Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,122
5686Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,333
5687ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ19,397
5688Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,924
5689Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,975
5690Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,172
5691Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5692Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5693Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,042
5694Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,938
5695Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5696Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5697Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,370
5698ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,821
5699Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,408
5700Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,925
5701Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,217
5702Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,036
5703ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,971
5704Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,199
5705Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5706Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,798
5707Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,303
5708Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,728
5709Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,423
5710Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,188
5711Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5712Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5713Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5714Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5715Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,794
5716Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,443
5717Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5718Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,913
5719Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,426
5720ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,190
5721Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,212
5722Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,080
5723ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,033
5724ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,022
5725Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5726Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5727Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,365
5728Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,352
5729Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,048
5730Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5731Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5732Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,085
5733Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5734Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,916
5735ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,129
5736Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,326
5737Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5738Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,729
5739ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,468
5740Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5741ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,197
5742Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,730
5743Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5744Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5745Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5746Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,317
5747Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,730
5748Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,903
5749Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,465
5750Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,874
5751Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,446
5752Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5753Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,792
5754Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,489
5755Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,808
5756Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,181
5757Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,892
5758Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,564
5759Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,820
5760Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,169
5761Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5762Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,731
5763Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,514
5764Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,647
5765Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,585
5766Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,333
5767Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5768ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,201
5769Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,133
5770Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,648
5771Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,446
5772Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5773Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5774Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,093
5775Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,783
5776Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5777Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,607
5778Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5779Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,872
5780Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,852
5781Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,124
5782Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,676
5783Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,644
5784Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,807
5785Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5786Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5787Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,004
5788Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,652
5789Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,282
5790Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5791Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,313
5792ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ13,276
5793Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5794ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ19,326
5795ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,437
5796Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5797ΥΠΟΔΟΧΗ – 1 έτος - ΑΞΙΚ16,118
5798Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5799Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5800ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,639