Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5401Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,038
5402Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5403Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,986
5404Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,425
5405ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,222
5406Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,815
5407Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,407
5408ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,192
5409Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5410Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,000
5411Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,494
5412Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,611
5413Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,413
5414Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,481
5415Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,508
5416ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,365
5417Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5418Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,025
5419Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,037
5420Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,184
5421Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,329
5422Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,009
5423Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5424Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,811
5425Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5426Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,191
5427Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5428Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,384
5429Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5430ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,026
5431ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ19,043
5432Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,964
5433Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,139
5434ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,331
5435Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,595
5436Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5437Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5438Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5439Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,806
5440ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,050
5441Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,115
5442ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,436
5443ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,055
5444Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5445Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,603
5446Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5447ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,406
5448Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,302
5449Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5450Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,838
5451Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,067
5452Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5453Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5454Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5455ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ18,671
5456Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5457Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,261
5458Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,998
5459Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,480
5460Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,442
5461Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5462Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,010
5463ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,657
5464Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,339
5465Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,144
5466Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,504
5467Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,337
5468Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5469ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ19,063
5470ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,669
5471ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,588
5472Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,900
5473Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5474Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,911
5475ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,619
5476ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,295
5477Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,339
5478Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,293
5479Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,242
5480Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,612
5481ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,035
5482Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5483Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5484ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ12,823
5485Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,551
5486Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5487Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,285
5488Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,360
5489ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,065
5490Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,396
5491Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5492Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5493ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ15,929
5494Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,080
5495Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,707
5496Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,855
5497ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ16,689
5498Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5499Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,494
5500Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5501Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5502Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5503ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,512
5504ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,337
5505Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,521
5506Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,756
5507Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5508Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,819
5509Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,028
5510Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,175
5511Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5512Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,484
5513Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,818
5514Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5515Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,723
5516Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,605
5517Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,412
5518Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,643
5519Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,179
5520Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,250
5521Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,241
5522Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,262
5523ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,105
5524Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,107
5525Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5526Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,862
5527Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,511
5528Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,376
5529Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,790
5530Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,084
5531Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,349
5532Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5533Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,963
5534Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5535ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,073
5536Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,696
5537Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5538Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,991
5539Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,571
5540ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,793
5541Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,060
5542Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,784
5543Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,533
5544Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,914
5545Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,739
5546Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5547ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,013
5548Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,728
5549Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,516
5550ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ9,272
5551Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,295
5552Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,041
5553Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,359
5554Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,726
5555Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,233
5556Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,016
5557Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5558Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5559Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,811
5560Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5561Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5562Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,112
5563Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,762
5564ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,394
5565Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,113
5566Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,818
5567Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,384
5568ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,077
5569Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,456
5570Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5571Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5572Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5573Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,624
5574Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,945
5575Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,546
5576ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,208
5577Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,007
5578Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,836
5579Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5580Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5581ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ11,526
5582Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5583Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,131
5584Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,630
5585Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,386
5586Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,004
5587Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,995
5588Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,858
5589Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,297
5590Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,344
5591Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,118
5592Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,924
5593Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,067
5594Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5595Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5596Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,518
5597Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5598Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5599Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5600Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,477