Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5201Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,204
5202Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,962
5203Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,842
5204Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5205ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,300
5206Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,244
5207Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,620
5208Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,181
5209ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,549
5210Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,705
5211Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5212ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,057
5213Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,312
5214Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,545
5215Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5216Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,550
5217Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5218Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5219Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,722
5220Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,253
5221Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,000
5222Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,185
5223Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5224Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5225Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,714
5226Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,236
5227Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,020
5228Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5229Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,139
5230Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5231Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5232Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,731
5233Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,544
5234Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,002
5235Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,577
5236Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,817
5237Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,851
5238Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5239Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,082
5240Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5241Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5242Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5243ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,017
5244Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,174
5245ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,606
5246Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,638
5247ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,026
5248Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,960
5249Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,218
5250Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,878
5251Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,896
5252Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,585
5253Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5254Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,074
5255Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5256Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,228
5257Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,903
5258Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,237
5259ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,619
5260Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,106
5261ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ17,932
5262Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,362
5263Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,563
5264Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,483
5265ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,752
5266Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5267Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,250
5268Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5269Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,301
5270Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,907
5271Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5272Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,993
5273Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5274Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5275Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,160
5276Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,691
5277Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,990
5278Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5279Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,058
5280Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,822
5281Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5282Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5283Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,553
5284Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,368
5285ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,538
5286Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5287Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5288Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,507
5289Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5290Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5291Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,705
5292Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,177
5293Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,764
5294ΥΠΟΔΟΧΗ – 1 έτος - ΑΞΙΚ15,994
5295Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,357
5296Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5297ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING) – 1 έτος - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΑΞΙΚ14,820
5298ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,484
5299Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,182
5300Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5301Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5302Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,706
5303Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,447
5304Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,558
5305Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5306Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,636
5307Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,284
5308Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5309Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,169
5310Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5311ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,096
5312Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5313Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,474
5314Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5315Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5316Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5317Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,617
5318Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,654
5319Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,817
5320Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5321Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5322Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,099
5323Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,625
5324Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,361
5325Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,464
5326Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,624
5327ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,034
5328ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΤΥΑ18,988
5329Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5330Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,336
5331Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,956
5332Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,257
5333Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5334ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,310
5335Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,473
5336Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,048
5337Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5338Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,384
5339Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,992
5340Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5341Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,930
5342Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5343Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,454
5344Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5345Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5346Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,945
5347Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,677
5348Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5349Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,585
5350Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5351Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5352Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5353Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,653
5354Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,166
5355Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,998
5356Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5357Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5358Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,927
5359Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5360Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5361Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,276
5362Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5363Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,568
5364Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,464
5365Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,332
5366Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,939
5367Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,871
5368Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,744
5369Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,062
5370Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,815
5371Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,184
5372Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5373Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,218
5374Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,158
5375Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,525
5376Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,809
5377Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,354
5378Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,397
5379Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5380Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,803
5381Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,811
5382Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,249
5383Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,339
5384Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5385Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,733
5386Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,131
5387Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5388Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,421
5389Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,868
5390Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,268
5391ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,406
5392Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,358
5393Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5394Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,679
5395Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,407
5396Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5397Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5398Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,811
5399Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5400Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,964