Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5001Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,515
5002Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5003Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,560
5004Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,431
5005Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,786
5006Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,700
5007Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,707
5008Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,524
5009Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5010ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (Ελληνική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,324
5011Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5012Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,920
5013Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,099
5014Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5015Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,806
5016Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5017Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,369
5018Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,981
5019ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,588
5020Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,571
5021ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (Ελληνική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,793
5022ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,179
5023Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,435
5024Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,677
5025Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,237
5026Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,772
5027Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,943
5028Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,745
5029ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,104
5030Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5031Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,946
5032Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,537
5033ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,629
5034ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,225
5035Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5036Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,781
5037Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5038Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,105
5039Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,742
5040Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5041Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,451
5042ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,356
5043Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5044Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5045Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,864
5046ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,902
5047Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,068
5048Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5049ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,635
5050Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,058
5051Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,048
5052ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,315
5053ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17,978
5054Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5055Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,807
5056ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ15,918
5057Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,154
5058Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,097
5059Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,634
5060Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,290
5061Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,905
5062Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,884
5063Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5064ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,019
5065Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5066Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,493
5067Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,696
5068Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,740
5069Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,242
5070Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,966
5071ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,661
5072Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5073ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,153
5074Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,907
5075Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,485
5076Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,035
5077Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,908
5078Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5079ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,092
5080Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5081Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,768
5082Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5083Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5084Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,167
5085Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,810
5086Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5087Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,447
5088Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,402
5089Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5090Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,528
5091Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5092Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,162
5093Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5094Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,513
5095Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,490
5096Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,241
5097Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,891
5098Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5099Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5100Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,315
5101Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5102Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,004
5103Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,625
5104Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,893
5105Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,387
5106Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5107Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,001
5108ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,216
5109Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,149
5110ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,336
5111Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,293
5112Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,887
5113Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,469
5114Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5115Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5116Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,446
5117Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,710
5118Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5119Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5120Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5121Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,268
5122Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5123Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,527
5124Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5125Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5126Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,860
5127Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,090
5128Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,593
5129Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5130Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5131Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,537
5132Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,144
5133Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,808
5134Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,869
5135Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5136ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική Γλώσσα) - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΑΞΙΚ16,245
5137ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,378
5138Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,024
5139Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,322
5140Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,161
5141Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,386
5142Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,861
5143Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5144Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,862
5145Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,482
5146Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5147Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,617
5148ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,009
5149Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,800
5150Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5151Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5152Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,749
5153Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,814
5154Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,423
5155Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,208
5156Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,948
5157Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,656
5158Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,242
5159Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5160Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5161Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5162Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,583
5163Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5164Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,597
5165Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,362
5166Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5167Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,346
5168Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5169Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,102
5170ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,053
5171Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,565
5172ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING) – 1 έτος - ΑΞΙΚ15,781
5173Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,963
5174Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,439
5175Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5176Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,730
5177Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,534
5178Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,844
5179ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,104
5180Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,500
5181ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,137
5182Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,781
5183Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,910
5184Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5185Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,197
5186Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,935
5187Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5188Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,987
5189ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,536
5190ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,088
5191Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,415
5192Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,886
5193Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,808
5194Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,504
5195Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5196Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,298
5197Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,566
5198Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5199Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,812
5200ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ13,416