Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4801Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4802Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4803Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,670
4804Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,140
4805Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,222
4806Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4807Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4808Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,363
4809Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,758
4810Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,341
4811ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,010
4812Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4813ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18,246
4814Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4815Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,262
4816Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4817Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,421
4818ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,056
4819Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,486
4820Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,942
4821Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,467
4822Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,305
4823Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,985
4824Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4825ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,567
4826Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,684
4827Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,705
4828Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,382
4829Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,383
4830Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,520
4831Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,084
4832Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,170
4833Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4834Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4835Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4836Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4837Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4838Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4839Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,776
4840ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,029
4841ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,260
4842ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,035
4843Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,001
4844Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,727
4845Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,031
4846ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,158
4847Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,058
4848ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,195
4849Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4850Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,769
4851Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,217
4852Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,171
4853Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,829
4854Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,469
4855Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,094
4856Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,035
4857Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,717
4858Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4859ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,051
4860Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,751
4861Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4862Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,123
4863Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,013
4864Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,604
4865Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,348
4866Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4867ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,091
4868Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4869Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,567
4870Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,806
4871Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,331
4872ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,247
4873Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,139
4874Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,410
4875Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,689
4876ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,030
4877Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,811
4878Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,765
4879Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,020
4880Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,039
4881Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4882Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,023
4883Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,665
4884Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4885Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,876
4886Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4887Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,068
4888Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4889Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,186
4890Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4891Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4892ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ16,476
4893Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4894Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4895Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,233
4896ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ17,512
4897ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,341
4898Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,143
4899Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,528
4900Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,222
4901ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,332
4902Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,074
4903Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4904ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,551
4905ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING) – 1 έτος - ΑΞΙΚ15,475
4906Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,215
4907Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,970
4908ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,277
4909Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,703
4910Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4911Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,248
4912ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,355
4913ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,204
4914Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4915Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,138
4916Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4917Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,975
4918ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,950
4919ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,180
4920Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4921Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4922ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,143
4923Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,006
4924Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,132
4925Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,535
4926Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4927Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,685
4928Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4929Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4930Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4931ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,360
4932Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4933Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,247
4934Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,051
4935Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,222
4936Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,299
4937Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,467
4938Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,827
4939ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,140
4940Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,888
4941Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4942ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ18,815
4943Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,855
4944Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,759
4945ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,270
4946Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4947Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,369
4948ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,099
4949ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,204
4950Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,017
4951Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,680
4952Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,620
4953Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4954Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,978
4955ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ17,681
4956Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,067
4957Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,258
4958ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,244
4959Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,103
4960Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,779
4961Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,061
4962Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,186
4963Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,005
4964Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,919
4965Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,868
4966ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,895
4967Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,586
4968Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4969Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,094
4970Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,637
4971Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,672
4972Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4973Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4974Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4975Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4976Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4977Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,310
4978Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,211
4979Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4980Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,521
4981Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,220
4982Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4983Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4984Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4985Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,507
4986Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,750
4987Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4988Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,947
4989Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4990Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,861
4991Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,224
4992Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,887
4993Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,785
4994Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,322
4995ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,021
4996ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,528
4997Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4998Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,275
4999Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
5000Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ