Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4601Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4602ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,332
4603Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,199
4604Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,697
4605Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,142
4606Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4607Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4608Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4609Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,447
4610ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,194
4611Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,137
4612Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,673
4613Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4614Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,338
4615Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,479
4616Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4617Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,988
4618Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,587
4619Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,818
4620Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,991
4621Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,701
4622Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,139
4623Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,766
4624Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,169
4625Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4626Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,313
4627ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,339
4628Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4629Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,207
4630Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,798
4631Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,895
4632ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,000
4633Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4634Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,935
4635ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,857
4636Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,599
4637Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,671
4638Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,460
4639Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,858
4640Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,994
4641Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,229
4642ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,214
4643Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,094
4644Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4645Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4646Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,146
4647Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,868
4648ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,471
4649Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,469
4650Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,617
4651Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,655
4652Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4653Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,796
4654Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4655Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,523
4656Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4657ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,369
4658Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4659Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,384
4660Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4661Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,321
4662Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,203
4663Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,880
4664Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,392
4665Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,078
4666Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4667Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,066
4668Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4669Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4670Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,025
4671Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,568
4672Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,827
4673ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18,725
4674Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4675Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,968
4676ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,143
4677Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4678Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,050
4679Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4680Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,638
4681Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4682Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,683
4683ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,155
4684Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,291
4685ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,974
4686Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,884
4687ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,349
4688Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,662
4689Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4690Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,948
4691Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,319
4692Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,027
4693Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,102
4694Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,924
4695Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,790
4696Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4697Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,189
4698Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4699Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,113
4700Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4701Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,868
4702ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,018
4703ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,036
4704Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4705Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4706Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,991
4707Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4708Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,364
4709Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,071
4710ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ15,885
4711Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,148
4712ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,330
4713Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,960
4714Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4715Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,762
4716Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4717Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,612
4718ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,036
4719ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,070
4720Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,623
4721Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,851
4722Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,511
4723Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,948
4724Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,401
4725ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,402
4726Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,844
4727Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,699
4728Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,994
4729Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,986
4730Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,640
4731Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,478
4732Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4733Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,673
4734Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4735Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4736Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,090
4737Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4738Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,145
4739Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4740Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,574
4741ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,655
4742ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,130
4743Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,032
4744Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4745ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,309
4746Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4747Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,152
4748Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,270
4749Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,198
4750Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,202
4751ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,259
4752Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,105
4753ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,466
4754Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4755Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,568
4756Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4757Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,085
4758Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,880
4759Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,039
4760Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4761Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,048
4762Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,965
4763Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,483
4764Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,061
4765Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,346
4766Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,811
4767ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,263
4768Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,097
4769Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,974
4770Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,812
4771ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,832
4772Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,642
4773Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,621
4774ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,022
4775Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4776ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,604
4777Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,566
4778Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,193
4779ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,096
4780Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,490
4781Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4782Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,135
4783Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,620
4784ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,108
4785Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4786Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4787Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,970
4788Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,370
4789Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,376
4790Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4791Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4792ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ12,998
4793Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4794Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,496
4795Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4796Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,965
4797ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ18,106
4798Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,284
4799Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4800ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,256