Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4401Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,545
4402Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,946
4403Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,166
4404Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,800
4405Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,155
4406Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,677
4407Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,738
4408Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,295
4409Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4410Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,072
4411Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,885
4412Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4413Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,058
4414Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,795
4415Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4416ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,277
4417ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,335
4418Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4419Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4420ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,598
4421Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,516
4422Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4423Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,802
4424Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,945
4425ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,028
4426ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,057
4427ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,519
4428Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4429Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,582
4430Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,267
4431ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,027
4432Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,702
4433Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4434Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,343
4435Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4436Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4437Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,204
4438Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,107
4439ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,119
4440Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,722
4441Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,742
4442Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4443Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,069
4444Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,217
4445ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,499
4446Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,151
4447Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,827
4448Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,781
4449Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,252
4450Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4451Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,455
4452Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,888
4453Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,540
4454Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,088
4455Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,694
4456Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4457Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4458Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,988
4459Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4460Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,433
4461Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,048
4462Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4463Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4464Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,306
4465Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,605
4466Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4467ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (Ελληνική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,516
4468Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,749
4469Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,378
4470ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,909
4471Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,878
4472Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4473Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,947
4474ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,583
4475Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,538
4476Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4477Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4478Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,324
4479Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4480Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,473
4481ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,558
4482Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,565
4483ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ16,185
4484Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4485Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,441
4486Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,251
4487Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,976
4488Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,939
4489Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4490Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4491Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4492Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,097
4493Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,355
4494Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,257
4495Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4496Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,877
4497Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,413
4498Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,515
4499Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4500Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,119
4501ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,025
4502Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,157
4503Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,862
4504Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,660
4505Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4506Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4507Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4508Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,386
4509Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,994
4510Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,739
4511Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,098
4512Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4513Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4514Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,450
4515Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,370
4516Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,191
4517Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,257
4518Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,351
4519Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,233
4520Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4521Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4522Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4523ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ15,837
4524Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,417
4525Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4526Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,403
4527Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4528Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4529Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4530Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,769
4531ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ13,103
4532Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,657
4533Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,256
4534Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,516
4535Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,529
4536Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,678
4537Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4538Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,705
4539Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4540Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4541Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4542Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,487
4543Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4544Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,150
4545Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,398
4546ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,873
4547Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,645
4548Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,754
4549Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,498
4550Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4551Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,392
4552Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4553Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,367
4554Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,306
4555Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4556Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,834
4557Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,116
4558Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4559Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,407
4560Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,267
4561Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4562Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,189
4563Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4564Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,041
4565ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,227
4566Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,819
4567Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,528
4568Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,535
4569Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,958
4570Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4571Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,311
4572Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4573Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,961
4574ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,251
4575ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17,791
4576Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,557
4577Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,606
4578Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4579Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,277
4580Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,335
4581Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4582Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4583Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,420
4584Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,719
4585Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4586Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,655
4587Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,051
4588Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4589Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,653
4590Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4591Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,883
4592Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,227
4593Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,727
4594Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4595Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,803
4596Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4597Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,769
4598Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,942
4599ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,488
4600Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,262