Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4201Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,890
4202Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4203ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ16,676
4204Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,197
4205ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,780
4206Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,994
4207Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,113
4208Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4209Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,521
4210Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,304
4211Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,478
4212Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,680
4213Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,387
4214Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,984
4215ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,902
4216ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,216
4217Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4218Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4219Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,984
4220Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4221Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,446
4222Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,980
4223Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,982
4224Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,802
4225Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4226Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,499
4227Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,672
4228Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,572
4229Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4230Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,749
4231ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,379
4232Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,729
4233Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,955
4234Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4235Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,160
4236Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4237Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,220
4238Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4239Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,503
4240Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,300
4241Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,696
4242Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4243Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,355
4244Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,362
4245Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4246Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4247Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,267
4248Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,112
4249Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,846
4250Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,080
4251ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,267
4252Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,239
4253Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,333
4254Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,236
4255Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,595
4256Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4257Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4258Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,158
4259Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,716
4260ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,829
4261Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,138
4262ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,300
4263ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,611
4264Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4265Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,924
4266ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ17,881
4267ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,030
4268Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,863
4269Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,056
4270Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4271Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,108
4272Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4273Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,642
4274Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,048
4275Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,578
4276Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,262
4277ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ19,063
4278Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4279Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4280Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,876
4281Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4282Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,079
4283Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4284Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,790
4285Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,259
4286Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,022
4287Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,211
4288ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,651
4289Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,969
4290Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,824
4291ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,031
4292Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,285
4293Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4294Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4295Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,827
4296Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4297Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,599
4298ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ15,614
4299Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,424
4300Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,412
4301ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,016
4302Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,024
4303Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,996
4304Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,970
4305ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,659
4306Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,350
4307Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,349
4308Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,609
4309ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,108
4310Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,948
4311Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,523
4312Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,324
4313ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ17,115
4314Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,722
4315ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,892
4316Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,601
4317Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4318Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4319Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,536
4320Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,480
4321Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4322Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,104
4323Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,389
4324Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4325Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,987
4326Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4327Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,316
4328Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4329Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,171
4330Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,735
4331ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,148
4332Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4333Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,144
4334Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4335Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4336Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,616
4337Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,594
4338Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,161
4339ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,876
4340Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,031
4341Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,899
4342Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4343Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4344Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,072
4345Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,576
4346Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4347Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,733
4348ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,541
4349ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,152
4350Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4351Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,731
4352ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,403
4353Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,039
4354Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,404
4355ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,248
4356ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ15,911
4357Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,035
4358Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,069
4359ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,144
4360Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4361Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,361
4362Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,318
4363Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,006
4364Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,678
4365Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4366ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,404
4367Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,599
4368Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,522
4369Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,679
4370Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4371Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,725
4372Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4373Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,388
4374Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4375ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,101
4376Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,091
4377Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,077
4378Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,281
4379Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,853
4380ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,203
4381Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,453
4382Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4383Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,926
4384Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,886
4385Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4386Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,816
4387ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,171
4388Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,616
4389Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,824
4390ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,313
4391Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,585
4392Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,832
4393Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,150
4394Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,362
4395Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4396Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4397Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4398Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,390
4399Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4400Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,414