Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4001Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,280
4002Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4003Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,343
4004Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,879
4005ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,347
4006Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4007Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,856
4008Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,415
4009Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,125
4010ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,054
4011Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,334
4012Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4013Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,891
4014Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,116
4015Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4016Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,191
4017Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,381
4018Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,374
4019Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4020Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4021ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,929
4022Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,091
4023Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,144
4024Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,536
4025Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,017
4026Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,852
4027ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,038
4028Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,949
4029Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,965
4030Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,024
4031Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,138
4032Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,598
4033Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,145
4034Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,173
4035Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4036Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,672
4037Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4038Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4039Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,771
4040Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,937
4041Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4042Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,480
4043ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (Ελληνική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,327
4044Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4045Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,507
4046Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4047Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,578
4048Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4049Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,612
4050Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,533
4051Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4052Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4053Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4054Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,500
4055Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,732
4056Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,997
4057Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,571
4058Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,259
4059ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,272
4060Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4061Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4062Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,194
4063Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4064Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4065Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,658
4066Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,011
4067Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4068Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,536
4069ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,077
4070Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4071Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4072Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,543
4073Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4074ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,126
4075Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4076Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4077Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4078Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,952
4079ΥΠΟΔΟΧΗ – 1 έτος - ΑΞΙΚ16,082
4080ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,139
4081Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,740
4082Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,593
4083Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,036
4084Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4085Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4086ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ19,008
4087Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,913
4088Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,132
4089Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4090Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,279
4091Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4092Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,717
4093Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,598
4094Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,946
4095Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,175
4096Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,223
4097ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,306
4098Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,177
4099ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,641
4100Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,010
4101Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,209
4102ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,243
4103Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,337
4104Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,436
4105Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,469
4106Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,868
4107Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4108ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,123
4109Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4110Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,221
4111Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,711
4112Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4113Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,608
4114Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4115Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,055
4116Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,965
4117ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,098
4118Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,786
4119Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,390
4120Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,690
4121Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4122Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4123Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,070
4124ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,059
4125Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4126Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4127Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,066
4128Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4129Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,502
4130Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,067
4131ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,110
4132Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4133Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,818
4134Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,710
4135Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4136Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,990
4137Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4138ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,300
4139Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4140Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4141Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,334
4142Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4143Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,716
4144Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4145Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,419
4146ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,208
4147Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,568
4148Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,197
4149Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,105
4150ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,822
4151Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4152Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,357
4153Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,714
4154ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,598
4155ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,088
4156Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,653
4157Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,275
4158Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,705
4159Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4160Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,862
4161Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,989
4162Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,792
4163Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,065
4164ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ16,074
4165Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4166Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,311
4167Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4168Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,068
4169Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,751
4170Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,234
4171Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,664
4172Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,160
4173Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4174Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4175ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,441
4176ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,093
4177Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,087
4178Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4179ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ19,009
4180ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,169
4181Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4182Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4183Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,386
4184Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4185Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4186Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,985
4187Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,217
4188Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
4189Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,916
4190Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,095
4191Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,357
4192Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,794
4193Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,986
4194Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,584
4195Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,411
4196Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,075
4197ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,315
4198Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,176
4199Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,149
4200Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,909