Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3801Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,296
3802Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,748
3803Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,916
3804Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3805Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3806Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,897
3807Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3808Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3809Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,207
3810Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,558
3811Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3812Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,505
3813Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,588
3814Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,664
3815Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3816ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ18,115
3817Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,269
3818Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,698
3819Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,555
3820Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,658
3821Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,850
3822Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3823Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3824Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,329
3825Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,195
3826Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,683
3827Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3828Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3829Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,195
3830Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,370
3831Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,206
3832Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,763
3833ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ17,859
3834Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3835Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3836Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,702
3837Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,352
3838Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,671
3839Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,075
3840ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,355
3841ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,502
3842Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,529
3843Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,768
3844Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,235
3845Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,228
3846Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3847Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3848Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3849Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,922
3850Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,346
3851Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,741
3852ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,126
3853Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3854Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3855Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3856Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,978
3857Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,076
3858ΥΠΟΔΟΧΗ – 1 έτος - ΑΞΙΚ16,117
3859ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,475
3860Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3861Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,909
3862Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,986
3863ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,966
3864ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,005
3865Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,108
3866Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3867Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,623
3868Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,805
3869Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,756
3870Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,344
3871Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,878
3872Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,167
3873Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3874Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3875Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3876ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,830
3877ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,004
3878Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,717
3879Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,224
3880ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,936
3881ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,366
3882ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,285
3883Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,318
3884ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,019
3885Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3886Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,990
3887Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3888Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,281
3889ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,198
3890Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,742
3891Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,678
3892ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,433
3893ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,655
3894ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,104
3895Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,796
3896Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,410
3897Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,101
3898Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,868
3899Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,465
3900Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3901Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,562
3902Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,686
3903Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3904Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,470
3905Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,054
3906Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,191
3907Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3908Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,197
3909Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,100
3910ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,439
3911ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING) – 1 έτος - ΑΞΙΚ15,901
3912Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,161
3913Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,417
3914Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,210
3915Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3916Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3917Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,178
3918Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,837
3919Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,957
3920ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,099
3921Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,178
3922Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,514
3923Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,790
3924Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,754
3925Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,278
3926Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,100
3927ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,406
3928Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,338
3929Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,645
3930Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,449
3931ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,522
3932ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,529
3933Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3934Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3935Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,204
3936Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,515
3937Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,396
3938Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,234
3939Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,278
3940ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,386
3941Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,143
3942Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,982
3943Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3944Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3945Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,230
3946Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,859
3947Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3948Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,725
3949ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ19,031
3950ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,497
3951Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,085
3952Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,949
3953ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,001
3954Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,735
3955Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3956Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,503
3957Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,651
3958Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3959Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3960Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,617
3961ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,393
3962Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,378
3963Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,111
3964ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,466
3965Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,047
3966Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,595
3967Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,013
3968Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,697
3969ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,133
3970Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,750
3971Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,022
3972ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,635
3973Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3974ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,223
3975Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,429
3976Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,204
3977Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3978Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3979Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,415
3980Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,444
3981Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,190
3982Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3983ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ15,684
3984ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,564
3985Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3986Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,270
3987Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,721
3988ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,255
3989Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,282
3990Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,768
3991Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,083
3992Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3993Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,385
3994ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,355
3995Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,654
3996ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,093
3997Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,041
3998ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,511
3999Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,155
4000Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ