Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
201Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,199
202Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
203Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
204Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
205Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,988
206ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ17,243
207Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
208Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
209Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,022
210Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,473
211Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,734
212Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,275
213Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
214Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
215Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,321
216ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,372
217Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,874
218Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
219Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
220Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
221Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
222Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,481
223ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,474
224Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,392
225ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ11,661
226Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,698
227Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
228Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,076
229ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,208
230Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,789
231Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,635
232Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,522
233ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,228
234Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,811
235Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,408
236Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
237Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
238ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ16,996
239Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,215
240Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
241Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
242Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,243
243Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
244Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,891
245Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
246Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,406
247ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,119
248Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
249Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,853
250Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,373
251Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,257
252Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
253Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
254Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
255Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,596
256Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
257Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,685
258Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,175
259Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,379
260Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,079
261Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,897
262Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
263Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,500
264Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,505
265ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΣΕ19,159
266Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
267Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,297
268ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,176
269ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,129
270Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,165
271Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,664
272Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,587
273Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,149
274Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,244
275Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,267
276Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,426
277Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,681
278Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,520
279Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,254
280Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
281Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
282Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,403
283Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
284Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,935
285ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,041
286Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,949
287Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,398
288Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
289Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,120
290Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,416
291Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,756
292Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,449
293Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
294Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,801
295Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,960
296Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
297Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,703
298Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,584
299ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,175
300ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,042
301ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,079
302Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,750
303Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,637
304Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,872
305Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,655
306Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,430
307Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,354
308Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
309Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
310Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,712
311Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,042
312Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,145
313ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,194
314ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ15,555
315Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,574
316Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,968
317Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,489
318Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
319Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,063
320Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,456
321Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
322Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
323Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,065
324Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,922
325Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,579
326Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
327ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ16,547
328Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
329Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,240
330Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
331Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,833
332Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,921
333Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,576
334Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,852
335Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,383
336Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,509
337Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,561
338Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,710
339Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,003
340Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,222
341Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,114
342ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,353
343Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,096
344ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,007
345Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,862
346Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,937
347Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,307
348ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,412
349Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,309
350ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,040
351Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,068
352Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
353Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,556
354Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,246
355Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
356Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,418
357Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,969
358Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,249
359Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,292
360Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
361Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
362Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,858
363Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,613
364ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,972
365Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,569
366Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
367Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
368Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,930
369Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,132
370Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,819
371ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,188
372Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,310
373Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,621
374ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,424
375Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
376ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,843
377Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,904
378ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,896
379Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
380Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,640
381ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,013
382Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,639
383Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,068
384ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,228
385Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,920
386Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,814
387Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
388ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,262
389ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,011
390Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,826
391Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,639
392Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
393Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,713
394ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,502
395Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,566
396Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,685
397Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,833
398Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,436
399ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,097
400Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ