Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3601Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,857
3602Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3603Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,502
3604Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,749
3605Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,412
3606Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3607Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,866
3608Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,852
3609Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3610Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3611Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,859
3612Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,802
3613Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,574
3614ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,096
3615Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,037
3616Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,590
3617ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,509
3618Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,035
3619Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3620ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,525
3621Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,588
3622Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,625
3623Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,614
3624Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,158
3625Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3626Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,172
3627Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,673
3628ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,128
3629Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,875
3630Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,584
3631Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3632Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,167
3633Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3634Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,804
3635Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,264
3636Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,277
3637Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3638Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,798
3639ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ19,090
3640Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3641Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3642Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,328
3643Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,041
3644Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3645ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,347
3646Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3647Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,056
3648Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3649Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3650Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,959
3651Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,860
3652Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,502
3653Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,298
3654Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,967
3655Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,632
3656Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3657ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,568
3658Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3659Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3660Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3661Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3662Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3663Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3664ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,926
3665Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3666Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,181
3667Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3668Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3669Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,271
3670Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3671Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3672Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3673Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3674Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,250
3675Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3676Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,007
3677Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3678Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3679Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,586
3680Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,564
3681Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3682Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,803
3683Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,436
3684Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,709
3685Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,522
3686Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,092
3687Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,014
3688Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,259
3689Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3690Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,634
3691Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,872
3692Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3693Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,141
3694ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,134
3695ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,841
3696ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ19,177
3697ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,983
3698Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,163
3699Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,402
3700Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3701Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,528
3702ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,125
3703Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3704Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,081
3705Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3706ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING) – 1 έτος - ΑΞΙΚ15,843
3707ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ17,189
3708Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,284
3709Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3710Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3711Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3712Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,249
3713Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,287
3714Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3715Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3716Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,066
3717Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,859
3718Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3719ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,036
3720Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,325
3721Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,585
3722Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3723ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,109
3724Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3725ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,169
3726Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,788
3727Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,242
3728Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,432
3729Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3730Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,059
3731Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,777
3732ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,079
3733Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3734Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,667
3735Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,173
3736Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3737ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,500
3738Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,495
3739Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3740Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,433
3741ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,009
3742Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,788
3743Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3744Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,437
3745Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,424
3746ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ17,946
3747Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3748Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,538
3749ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,177
3750Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,155
3751Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,061
3752Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,172
3753Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3754Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,080
3755Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,108
3756Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,560
3757Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,026
3758ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ17,848
3759Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3760ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ15,413
3761Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,981
3762Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3763Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,011
3764Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3765ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,305
3766Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,900
3767Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3768Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3769Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,461
3770Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,219
3771ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΤΥΑ19,196
3772Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,159
3773Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3774Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,568
3775Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3776Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3777Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3778Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,907
3779Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,950
3780Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,102
3781Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3782Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3783Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3784Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3785ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,078
3786Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3787Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3788Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,591
3789Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,227
3790Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,443
3791Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,401
3792Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,211
3793Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,339
3794Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,349
3795Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,518
3796Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,207
3797ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,007
3798ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ14,920
3799Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3800Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,537