Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3401Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3402Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,158
3403Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,589
3404ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,683
3405Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,303
3406Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,756
3407Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3408Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3409Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,034
3410Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3411Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3412Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,490
3413Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,096
3414Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3415Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3416Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,739
3417Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,762
3418Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,006
3419Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,630
3420Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3421Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3422Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,637
3423Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,364
3424Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,292
3425Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,419
3426Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3427Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,993
3428Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,988
3429Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3430Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3431Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3432Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,214
3433Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,274
3434Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,501
3435Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3436Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3437Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3438Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3439Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3440Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,398
3441Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3442ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ19,152
3443Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,659
3444Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3445Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,087
3446Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,034
3447Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,381
3448Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,150
3449Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3450Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,923
3451Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,385
3452Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,505
3453Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3454Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,233
3455Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,005
3456Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,364
3457Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,976
3458ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,663
3459ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,351
3460Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,913
3461ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,252
3462Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,202
3463Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,144
3464ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,836
3465ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,025
3466Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,263
3467Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3468Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,934
3469Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3470Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3471Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3472Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3473Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,917
3474Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,342
3475Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3476Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3477ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,048
3478Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,773
3479Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,544
3480Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3481Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,613
3482Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3483Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,891
3484Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,722
3485Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,736
3486Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3487ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,870
3488Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3489Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3490Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,220
3491Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3492Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,218
3493Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,298
3494Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,796
3495Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,721
3496Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3497Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3498Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3499Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,677
3500Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,281
3501Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,101
3502Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,427
3503Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,000
3504Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3505Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3506Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,249
3507Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3508Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3509Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,532
3510Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,130
3511Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,618
3512Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3513Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,068
3514Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,187
3515Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3516Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,577
3517Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,074
3518Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,131
3519Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3520Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,318
3521Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,697
3522Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3523ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,387
3524Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3525Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3526Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,340
3527Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,736
3528Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3529ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,444
3530Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,833
3531Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,990
3532Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3533Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,264
3534Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3535Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3536Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,016
3537Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,925
3538Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3539Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3540Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3541Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,821
3542Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,750
3543Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,714
3544ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,044
3545Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,866
3546ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ18,006
3547Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3548Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,455
3549Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3550ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,967
3551ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,819
3552Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,572
3553Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3554Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,413
3555Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3556ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,031
3557Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3558Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,318
3559Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,184
3560Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,922
3561ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,179
3562Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,363
3563Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,031
3564Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,193
3565Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,188
3566Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3567Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,941
3568Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,189
3569ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,023
3570Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,233
3571ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,485
3572Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3573Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,604
3574Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,229
3575Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,199
3576Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3577Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,020
3578ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,339
3579Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,969
3580Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3581Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,562
3582Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3583Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3584ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,020
3585Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,976
3586Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,302
3587Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,036
3588Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,126
3589Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,191
3590Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3591Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3592ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,414
3593Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,128
3594Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3595Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,898
3596Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,251
3597Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,066
3598Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,033
3599Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,568
3600Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,752