Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3201Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,768
3202ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,409
3203Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,326
3204Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3205Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,103
3206Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,594
3207Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,899
3208ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ17,821
3209Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3210Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3211Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,140
3212ΥΠΟΔΟΧΗ – 1 έτος - ΑΞΙΚ16,309
3213Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3214Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3215Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,197
3216ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,553
3217Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3218ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,304
3219ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING) – 1 έτος - ΑΞΙΚ15,787
3220Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,859
3221Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3222Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3223Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3224Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3225Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3226Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,666
3227Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,341
3228Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3229Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,107
3230Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,332
3231Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,034
3232Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3233Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,741
3234Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3235ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ15,124
3236ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,204
3237Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,830
3238Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,419
3239Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3240Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,286
3241ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,240
3242Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,848
3243Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,672
3244Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,724
3245ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,278
3246Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,717
3247ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,159
3248Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,296
3249Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,762
3250ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,154
3251Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3252Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,483
3253Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3254Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3255Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,875
3256Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3257Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,649
3258Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3259Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,023
3260Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,453
3261Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,873
3262Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3263Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3264Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,144
3265Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3266ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,005
3267Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3268Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3269Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3270Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,110
3271Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,012
3272Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,655
3273Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,082
3274ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,179
3275Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3276ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,058
3277Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3278Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,461
3279Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3280Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,711
3281Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,815
3282Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3283Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3284Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3285Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,712
3286ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,212
3287Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,886
3288Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3289Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3290Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3291Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3292ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,025
3293ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18,258
3294Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3295ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,115
3296Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,556
3297Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,381
3298Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3299Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3300Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3301ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,856
3302ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,496
3303ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,410
3304Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,610
3305ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,011
3306Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3307Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3308Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,858
3309Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,145
3310ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,742
3311Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,369
3312Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3313Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,890
3314Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,784
3315Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3316ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,466
3317Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,253
3318Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,558
3319ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ18,399
3320Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,982
3321ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,129
3322Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,387
3323Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3324Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3325ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,105
3326Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,725
3327Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,410
3328Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,220
3329Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3330Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3331Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,097
3332Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,221
3333Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,931
3334Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,850
3335Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,946
3336Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,843
3337Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,014
3338ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,178
3339Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3340Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,953
3341Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,122
3342Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,586
3343Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,455
3344Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,233
3345Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,319
3346Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,990
3347Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3348Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,124
3349Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,040
3350ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,234
3351Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,811
3352Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3353Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3354Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,935
3355ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,829
3356Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,366
3357Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,690
3358ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,064
3359Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3360Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,053
3361Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,248
3362Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,184
3363Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,201
3364Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,397
3365Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3366Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,696
3367Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3368Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,694
3369Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3370Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,358
3371Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,143
3372ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,192
3373Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3374Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3375Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,733
3376Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,866
3377Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3378Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,763
3379ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,235
3380Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,832
3381ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,256
3382Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3383ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,199
3384Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3385Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,448
3386ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,183
3387Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,057
3388Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,649
3389ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ15,664
3390Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,937
3391Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,880
3392Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,792
3393Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3394Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,689
3395Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,049
3396Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,401
3397Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3398Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,926
3399Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,509
3400Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,944