Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3001Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,818
3002Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,378
3003ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,979
3004Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,308
3005Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3006Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3007Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,778
3008ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17,118
3009Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,081
3010Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,447
3011Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3012Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,761
3013ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,867
3014Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3015Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,018
3016Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,128
3017Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,562
3018Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,691
3019Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,271
3020ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,290
3021ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,031
3022Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,613
3023ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,696
3024ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING) – 1 έτος - ΑΞΙΚ15,533
3025Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3026Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,146
3027Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,302
3028ΥΠΟΔΟΧΗ – 1 έτος - ΑΞΙΚ16,473
3029Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,075
3030Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,456
3031Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,302
3032Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,633
3033Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,849
3034Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3035Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3036ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,019
3037Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,286
3038Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,593
3039Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,490
3040Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,372
3041ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,112
3042Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,558
3043Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,069
3044Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,383
3045Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3046ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,054
3047Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,418
3048ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,993
3049ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,362
3050Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,466
3051Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,951
3052ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,430
3053Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,803
3054Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,643
3055Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,800
3056Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,917
3057ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,408
3058Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,857
3059Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,739
3060ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,843
3061ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,760
3062Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,272
3063ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17,715
3064Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,464
3065Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,970
3066Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3067ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ16,660
3068Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,728
3069Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3070Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,144
3071Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3072Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,387
3073Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3074Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,578
3075Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3076Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,909
3077Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,121
3078Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,014
3079Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,433
3080Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3081Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3082ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,213
3083ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,199
3084Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3085Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,889
3086Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,384
3087Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,742
3088ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,448
3089Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,426
3090Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,145
3091Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,949
3092Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3093ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,064
3094ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,365
3095ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,403
3096Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,109
3097Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3098Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3099Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,756
3100Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,736
3101Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3102Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3103Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,116
3104Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,904
3105Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3106Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,266
3107Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,961
3108Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,538
3109Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,520
3110Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3111Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3112Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,888
3113ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ16,854
3114Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3115Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,158
3116Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,867
3117Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,052
3118Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3119Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,229
3120Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,717
3121Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3122Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,048
3123Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,954
3124Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,628
3125ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,452
3126Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3127Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,012
3128Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3129ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,423
3130ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,717
3131Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,132
3132Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,312
3133Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,186
3134Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3135Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3136Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,722
3137ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,890
3138Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3139Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,372
3140Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,632
3141Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,901
3142Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,419
3143Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,724
3144Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,207
3145Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3146Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,061
3147Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3148ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,529
3149Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3150Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,560
3151ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,540
3152ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,501
3153Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3154Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,394
3155Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,920
3156Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3157Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3158Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,422
3159ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,187
3160Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,268
3161Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,462
3162Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,555
3163Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,772
3164Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,470
3165Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,349
3166Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,585
3167Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3168ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (Ελληνική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,094
3169Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,371
3170Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,217
3171Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,392
3172Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,157
3173Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,813
3174Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,573
3175Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3176Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,461
3177Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,501
3178Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,977
3179Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,289
3180Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,888
3181ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,496
3182Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3183Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3184Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3185Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,074
3186Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,675
3187Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,838
3188ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,093
3189ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,586
3190Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,257
3191Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3192ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,013
3193Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3194Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,312
3195Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3196ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,186
3197ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ16,764
3198Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3199ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,030
3200Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,796