Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2801Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2802Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,120
2803Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,420
2804Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,374
2805Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2806Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,966
2807Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2808Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2809Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,156
2810Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,768
2811Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,787
2812Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,658
2813Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,196
2814ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,171
2815ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,366
2816Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2817Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2818Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,591
2819Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2820Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,121
2821Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,383
2822Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,309
2823ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,174
2824Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,634
2825Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,203
2826Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,887
2827Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2828Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,087
2829Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,856
2830Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,487
2831Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,323
2832Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,631
2833Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2834Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,983
2835Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,622
2836Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,150
2837Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,810
2838Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2839ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,015
2840Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,039
2841Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,679
2842ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,268
2843Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,332
2844Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,509
2845Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,953
2846Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,356
2847Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,433
2848Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,961
2849Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,563
2850Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,804
2851ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,121
2852Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,665
2853Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2854ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΣΕ19,258
2855Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2856Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,465
2857Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,090
2858Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,722
2859Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,618
2860Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,945
2861ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,289
2862Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,645
2863Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2864ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ14,599
2865Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,146
2866Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2867ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,034
2868Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,386
2869Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2870Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,978
2871Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,180
2872ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,075
2873ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,343
2874Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,045
2875Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,323
2876Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2877Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,278
2878Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,163
2879Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,327
2880Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,252
2881Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2882Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2883Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,206
2884Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,174
2885Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,771
2886Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2887ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,274
2888Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,585
2889ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,355
2890Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,004
2891ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,584
2892Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2893Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,593
2894Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,979
2895Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,163
2896ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,378
2897Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,424
2898Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,171
2899Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,796
2900Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,800
2901Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,932
2902Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,093
2903Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2904Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,028
2905Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,217
2906Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2907Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,151
2908ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,247
2909ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,248
2910Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2911Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2912Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,318
2913ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,008
2914Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,008
2915Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,645
2916Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,650
2917Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,191
2918Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2919Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2920Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2921Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,570
2922Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2923Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,174
2924Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,891
2925Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,515
2926Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,085
2927Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,658
2928Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,095
2929Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2930Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2931Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2932Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,089
2933Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,697
2934Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,632
2935Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2936Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,023
2937ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ18,489
2938Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,087
2939Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,511
2940Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,897
2941Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2942Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2943Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,561
2944Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,471
2945Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,190
2946Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2947Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,269
2948Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,893
2949Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2950Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,151
2951Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,316
2952Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2953Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,261
2954Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,120
2955Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,481
2956Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,993
2957Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,978
2958Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,405
2959Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,984
2960Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2961Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,534
2962Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,076
2963Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,810
2964Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,664
2965Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2966Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,620
2967ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,290
2968Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,007
2969Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,968
2970Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2971Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2972Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,828
2973Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,561
2974Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2975Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,933
2976Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2977Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2978Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2979Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,587
2980ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,250
2981Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,384
2982Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,671
2983ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,307
2984Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2985Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2986Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,562
2987Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,166
2988Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,507
2989Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2990Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2991Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,955
2992Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,531
2993ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ17,638
2994Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,425
2995ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,005
2996ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,237
2997Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,203
2998Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,751
2999Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,869
3000Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ